Views
10 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Lituanien

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Lituanien

Kaip naudoti

Kaip naudoti neautomatinio reguliavimo funkcijas Diafragmos, stiprumo (ISO) arba užrakto greičio reguliavimas 1 Paspauskite PROGRAM AE , kad įjungtumėte automatinio diafragmos, stiprumo (ISO), užrakto greičio ir ekspozicijos reguliavimo režimą. 2 Paspauskite IRIS , GAIN/ISO arba SHUTTER SPEED , kad įjungtumėte atitinkamo elemento neautomatinio reguliavimo režimą. • Šalia atitinkamo nustatymo reikšmės nebebus rodoma , o reikšmė bus paryškinta. LT 24 3 Pasukite rankenėlę MANUAL , kad neautomatiškai sureguliuotumėte elementą. • Rankenėlę MANUAL galite naudoti, kai reikšmės yra paryškintos. Kaip vėl įjungti automatinio reguliavimo režimą Dar kartą paspauskite PROGRAM AE . • Šalia atitinkamo elemento bus rodoma paryškinta. , o reikšmė nebebus

Ekspozicijos reguliavimas Kai rankenėlei MANUAL priskirtas nustatymas [Exposure], galite reguliuoti ekspoziciją, kaip nurodyta toliau. 1 Paspauskite MANUAL , kad įjungtumėte ekspozicijos neautomatinio reguliavimo režimą. 2 Pasukite rankenėlę MANUAL , kad sureguliuotumėte ekspoziciją. • Sukant rankenėlę keičiasi diafragmos, užrakto greičio ir stiprumo (ISO) reikšmės. •Rankenėlę MANUAL galite naudoti, kai reikšmės yra paryškintos. Kaip vėl įjungti automatinio reguliavimo režimą Dar kartą paspauskite MANUAL . • Šalia kiekvienos reikšmės bus rodoma paryškintos. , o reikšmės nebebus Įrašymas / atkūrimas Meniu elemento priskyrimas rankenėlei MANUAL 1 Kelias sekundes palaikykite paspaudę MANUAL . • Ekrane [Dial Setting] matysite meniu elementus, kuriuos galima valdyti rankenėle MANUAL . 2 Pasukite rankenėlę MANUAL , kad pasirinktumėte norimą priskirti elementą, tada paspauskite MANUAL . Neautomatinis reguliavimas naudojant rankenėlę MANUAL Paspauskite MANUAL , kad įjungtumėte neautomatinio reguliavimo režimą. Pasukite rankenėlę MANUAL , kad sureguliuotumėte nustatymą. • Norėdami įjungti automatinio reguliavimo režimą, vėl paspauskite MANUAL . LT 25