Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Slovaque

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Slovaque

Poznámky • V

Poznámky • V závislosti na místním elektrickém rušení a schopnostech chytrého telefonu nemusí dojít k hladkému zobrazení obrazu živého náhledu. Ukládání videoklipů a fotografií na počítač přes Wi-Fi Nejprve připojte počítač k bezdrátovému přístupovému bodu či bezdrátovému širokopásmovému směrovači. 1 2 Nainstalujte určený software na počítač (pouze poprvé). Windows: PlayMemories Home www.sony.net/pm/ Mac: Wireless Auto Import http://www.sony.co.jp/imsoft/ Mac/ • Je-li již tento software na počítači nainstalován, aktualizujte jej na nejnovější verzi. Připojte videokameru k přístupovému bodu následujícím způsobem (pouze poprvé). Nelze-li se zaregistrovat, viz návod k přístupovému bodu nebo se obraťte na toho, kdo přístupový bod nastavil. 3 Má-li bezdrátový přístupový bod tlačítko WPS Klepněte na [Nastavení] [ Připojení] [Stisk WPS] na videokameře. Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu, kde se chcete zaregistrovat. Znáte-li SSID a heslo bezdrátového přístupového bodu Klepněte na [Nastavení] [ Připojení] [Nast. přístup. bodu] na videokameře. Vyberte přístupový bod, kde se chcete zaregistrovat, zadejte heslo a klepněte na . Není-li ještě spuštěn počítač, zapněte jej. CZ 34

4 Spusťte odesílání snímků z videokamery na počítač. Stiskněte tlačítko (Zobrazit snímky) na videokameře. Klepněte na [Editace/Kopírování] [Poslat do počítače]. • Snímky jsou automaticky přeneseny a uloženy na počítač. • Přeneseny jsou pouze nově nahrané snímky. Import videoklipů a více fotografií může určitou dobu trvat. Ukládání obrazů CZ 35