Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Slovaque

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Slovaque

Obecná Nastavení Zvuk

Obecná Nastavení Zvuk Jas displeje Nastavení displeje Režim letadlo Indikátor NAHRÁV. Dálkové ovládaní Language Setting Režim 24p *4 Zrušit Režim 24p *4 Kalibrace Informace o baterii Úspora energie Inicializace Nastavení Hodin Nastav.data a času Nastavení oblasti *1 Tuto položku lze nastavit při použití blesku (prodává se zvlášť). *2 Tuto položku lze nastavit při použití externího zařízení médií (prodává se zvlášť). *3 FDR-AX100/HDR-CX900 *4 FDR-AX100E/HDR-CX900E CZ 38

Ostatní Preventivní opatření Napájecí adaptér Nezkratujte kontakty akumulátoru kovovými předměty. Mohlo by dojít k poškození videokamery. Přehrávání snímků na jiných zařízeních Normální přehrávání snímků nahraných na videokameře nemusí být možné pomocí jiných zařízení. Podobně nemusí být možné přehrávání snímků nahraných jinými zařízeními pomocí videokamery. Nahrávání a přehrávání • Vyvarujte se drsného zacházení, rozebírání, upravování, fyzickým otřesům nebo nárazům, jako například tlučení, upuštění přístroje nebo šlapání na něj. Zvláště opatrní buďte při manipulaci s objektivem. • K zajištění stabilní funkce paměťové karty doporučujeme před prvním použitím paměťovou kartu zformátovat pomocí videokamery. Naformátováním paměťové karty se vymažou všechna data uložená na kartě a data nelze obnovit. Důležitá data si uložte do počítače nebo na jiné médium. • Zkontrolujte směr zasunutí karty. Pokud vložíte paměťovou kartu špatným směrem, může dojít k poškození paměťové karty, slotu paměťové karty nebo obrazových dat. • Před zahájením nahrávání otestujte funkci nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk nahráván bez problémů. • Televizní programy, filmy, videonahrávky a jiné materiály mohou podléhat autorským právům. Nepovolené kopírování takových materiálů může porušovat autorská práva. • Záruka se nevztahuje na obsah záznamu, a to ani v případě, kdy nahrávání nebo přehrávání neproběhlo následkem selhání videokamery, záznamového média apod. • Videokamera není odolná proti prachu a stříkající vodě a není ani vodotěsná. • Nevystavujte videokameru působení vody, např. při dešti nebo u moře. Voda by mohla způsobit poškození videokamery. Některá poškození nelze opravit. • Nemiřte videokameru přímo na slunce či ostré světlo. Mohlo by dojít k chybné funkci videokamery. • Nepoužívejte videokameru v blízkosti silných radiových vln či záření. Mohlo by dojít k rušení správné funkce nahrávání a přehrávání snímků na videokameře. • Nepoužívejte videokameru na písečné pláži ani v prašném prostředí. Mohlo by dojít k chybné funkci videokamery. • Dojde-li ke kondenzaci vlhkosti, nepoužívejte videokameru, dokud se vlhkost neodpaří. • Nevystavujte videokameru mechanickým rázům a vibracím. Mohlo by dojít k chybnému provozu videokamery či CZ 39 Ostatní