Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Allemand

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Allemand

• Když je funkce

• Když je funkce [Dvojí nahráv. videa] nastavena na [Zap.], nemůžete během nahrávání videoklipu zaznamenávat fotografie stisknutím tlačítka PHOTO. Zaznamenávání fotografií během nahrávání videoklipu (dvojí zachycování) Když je funkce [Dvojí nahráv. videa] nastavena na [Vyp.], můžete během nahrávání videoklipu zaznamenávat fotografie stisknutím tlačítka PHOTO. Poznámky • Je možné, že v závislosti na nastavení v režimu [ NAHRÁV. režim] a [ Snímk. Frekvence] nebude možné snímat fotografie. Poznámky Zvětšování snímku pro ostré zaostření (Zvětšení zaostření) Stiskněte tlačítko FOCUS MAGNIFIER (strana 45), abyste mohli zvětšit obraz ve středu monitoru LCD a zkontrolovat, jestli je zaostřen. • Na každé straně zvětšené části se objeví . Chcete-li snímkem kterýmkoli směrem posunout, dotkněte se . • Dotykem středu zvětšené části se spustí poměr zvětšování takto: Videoklipy: 2x až 4x Fotografie: 6,3x až 12,6x Poznámky • Ačkoli byl obraz zobrazený na videokameře zvětšen, zaznamenaný obraz zvětšen není. Potlačení hlasu toho, kdo nahrává videoklip (Zrušení mého hlasu) Stiskněte tlačítko (Zrušení mého hlasu) (strana 46). Hlas toho, kdo videoklip nahrává, bude potlačen. CZ 16

Pořizování fotografií 1 Otevřete monitor LCD a vyberte [MODE] (Fotografie). • Mezi (Film) a (Fotografie) lze také přepnout stisknutím tlačítka / (Režim snímání). 2 Jemným stisknutím tlačítka PHOTO upravte zaostření a pak tlačítko domáčkněte. Páčka funkce zoom Záznam/přehrávání • Při správném nastavení zaostření se na monitoru LCD zobrazí indikátor zámku AE/AF. CZ 17