Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Allemand

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Allemand

Seřizování expozice

Seřizování expozice Když je [Expozice] přiřazena voliči MANUAL , můžete expozici upravovat takto: 1 Chcete-li přepnout expozici do režimu manuálního seřizování, stiskněte MANUAL . 2 Pro seřizování expozice otáčejte voličem MANUAL . • Při otáčení voliče se mění hodnoty nastavení clony (apertury), času závěrky a zisku (ISO). • Volič MANUAL můžete používat, když jsou hodnoty zvýrazněny. Návrat do režimu automatického seřizování Opět stiskněte MANUAL . • se objeví vedle každé hodnoty a hodnota již zvýrazněna nebude. CZ 20 Přiřazení položky nabídky voliči MANUAL 1 Stiskněte volič MANUAL a několik sekund ho přidržte. • Položky nabídky, které můžete ovládat pomocí voliče MANUAL se objeví na obrazovce [Nastavení voliče]. 2 Chcete-li vybrat položku, která má být přiřazena, otáčejte voličem MANUAL a poté stiskněte MANUAL . Manuální seřizování pomocí voliče MANUAL Chcete-li přepnout do režimu manuálního seřizování, stiskněte MANUAL . Pro seřizování otáčejte voličem MANUAL . • Pro návrat do režimu automatického seřizování stiskněte znovu volič MANUAL .

Seřízení intenzity světla (filtr ND) Pokud je nahrávané prostředí příliš jasné, můžete objekt čistě nahrávat pomocí funkce filtru ND. 1 Vypínač ND FILTER nastavte na MANUAL a vyberte vhodnou polohu ND FILTER . OFF: Vypíná funkci ND filtru. 1: Snižuje intenzitu světla na 1/4. 2: Snižuje intenzitu světla na 1/16. 3: Snižuje intenzitu světla na 1/64. Poznámky • Změníte-li během nahrávání nastavení ND filtru, videoklip a zvuk se mohou narušit. • Je-li přepínač ND FILTER nastaven na AUTO, pro polohu ND FILTER vyberte OFF nebo 1 (1/4). Chcete-li vybrat 2 (1/16) nebo 3 (1/64), nastavte přepínač ND FILTER na MANUAL. Záznam/přehrávání Zaostřování nebo zoom kroužkem objektivu V závislosti na podmínkách fotografování můžete zaostřovat i manuálně. 1 Chcete-li přepnout do režimu manuálního zaostřování, stiskněte AF/MF . • se objeví, když máte nastaven režim manuálního zaostřování. 2 Použijte vypínač ZOOM/FOCUS a otáčejte kroužkem objektivu . • FOCUS: Manuálně můžete zaostřovat otáčením kroužku objektivu. • ZOOM: Přibližovat můžete otáčením kroužku objektivu. CZ 21