Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Allemand

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Allemand

Formát videoklipu TV

Formát videoklipu TV [Rozlišení HDMI] Vizuální index (strana 23) Kvalita přehrávaného obrazu XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD Televizor [Auto], [1080p], s vysokým [1080i], [720p] rozlišením Televizor 4K nebo televizor s vysokým rozlišením [Auto], [2160p/ 1080p], [1080p], [1080i], [720p] FILM Kvalita FOTOGRAFIE vysokého FILM/ rozlišení FOTOGR. obrazu (HD) FILM FILM/ FOTOGR. Kvalita vysokého rozlišení obrazu (HD) FOTOGRAFIE 4K kvalita obrazu (při zapojení do televizoru s 4K) • Obrazy budou přehrány, když bude [Rozlišení HDMI] nastaveno na [Auto] (výchozí nastavení). • Pokud se obrazy správně nepřehrávají pomocí funkce [Auto], změňte nastavení [Rozlišení HDMI]. Vyberte [Nastavení] [ Připojení] [Rozlišení HDMI] požadované nastavení. • Nemá-li televizor konektor HDMI, připojte Multifunkční terminál/ Terminál mikro USB videokamery ke vstupním konektorům videa/ zvuku na televizoru pomocí kabelu AV (prodává se zvlášť). Připojení videokamery k síťově kompatibilnímu televizoru Videokameru připojte k přístupovému místu s nastavením bezpečnosti (strana 34). Na videokameře stiskněte (Zobrazit snímky) a vyberte [Editace/Kopírování] [Zobrazit na televizoru] typ obrazu, který se má přehrát. • Prohlížet můžete pouze videoklipy AVCHD, videoklipy MP4 a fotografie. CZ 26

Přehrávání sestříhaných videoklipů ve formátu XAVC S 4K (FDR-AX100/AX100E) 1 Nastavení výstupu HDMI změňte na výstup videoklipů 4K. Vyberte [Nastavení] [ Připojení] [Rozlišení HDMI] požadované nastavení. 2 Připojte konektor HDMI OUT videokamery ke konektoru HDMI IN televizoru pomocí dodaného kabelu HDMI. Záznam/přehrávání Směr přenosu TV 4K TV Televizor s vysokým rozlišením [Rozlišení HDMI] [Auto]*, [2160p/1080p]*, [1080p], [1080i], [720p] [Auto], [1080p], [1080i], [720p] * Když zapínáte nebo vypínáte funkci přehrávání sestříhaných videoklipů, obrazovka bude několik sekund prázdná. 3 Dotkněte se během přehrávání (střih zapnut) na monitoru LCD a potom vyberte dotykem část, která má být ostřihnuta. • Obraz přehrávání se stříhá v kvalitě obrazu s vysokým rozlišením (HD). Poznámky • Sestříhané videoklipy nelze přehrávat na monitoru LCD videokamery. CZ 27