Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Allemand

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Allemand

Zapnutie napájania 1

Zapnutie napájania 1 Otvorte LCD displej kamkordéra a zapnite napájanie. • Kamkordér môžete zapnúť aj vytiahnutím hľadáčika. 2 Podľa pokynov na LCD displeji zvoľte jazyk, geografickú oblasť, letný čas, formát dátumu, a dátum a čas. Dotknite sa tlačidla na LCD displeji. • Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, dotknite sa tlačidla [Next]. • Ak chcete vypnúť napájanie, zatvorte LCD displej. Ak je hľadáčik vytiahnutý, zasuňte ho. • Ak chcete znova nastaviť dátum a čas, zvoľte položky [Setup] [ Clock Settings] [Date & Time Setting]. • Ak chcete vypnúť prevádzkové zvuky, zvoľte položky [Setup] [ General Settings] [Beep] [Off]. SK 12

Vloženie pamäťovej karty 1 Otvorte kryt a vložte pamäťovú kartu tak, aby zacvakla na svoje miesto. Indikátor prístupu Začíname Pri vkladaní otočte kartu zrezaným rohom tak, ako je znázornené na obrázku. • Ak vložíte novú pamäťovú kartu, zobrazí sa obrazovka s hlásením [Preparing image database file. Please wait.]. Počkajte, kým sa toto hlásenie prestane zobrazovať. • Ak chcete vysunúť pamäťovú kartu, otvorte kryt a jedenkrát jemne zatlačte na pamäťovú kartu. Typy pamäťových kariet, ktoré môžete používať v kamkordéri Nahrávanie obrazu vo formáte XAVC S Pamäťová karta SDXC Rýchlostná trieda SD Kapacita (overená funkčnosť) Trieda 10 alebo rýchlejšia Maximálne 64 GB Nahrávanie obrazových záznamov v inom formáte než XAVC S Pamäťová karta SD/ pamäťová karta SDHC/ pamäťová karta SDXC Memory Stick PRO Duo (Mark2)/Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick XC-HG Duo Rýchlostná trieda SD Trieda 4 alebo rýchlejšia Kapacita (overená funkčnosť) Maximálne 64 GB – Maximálne 32 GB Maximálne 64 GB SK 13