Views
10 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Roumain

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Roumain

Pentru a demonta

Pentru a demonta acumulatorul Opriţi camera video. Glisaţi clapeta de eliberare BATT (baterie) () şi îndepărtaţi acumulatorul (). Pentru a încărca acumulatorul în străinătate Puteţi încărca acumulatorul în orice ţară/regiune cu ajutorul adaptorului c.a. furnizat împreună cu această cameră video, în intervalul de tensiuni 100 V – 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz. • Nu utilizaţi un transformator electronic de tensiune. RO 16

Pornirea alimentării 1 Deschideţi monitorul LCD al camerei video şi porniţi alimentarea. • De asemenea, puteţi porni camera video şi prin tragerea afară a vizorului. 2 Urmând instrucţiunile de pe monitorul LCD, selectaţi limba, regiunea geografică, ora de economisire a luminii sau ora de vară, formatul datei şi data şi ora. Atingeţi butonul de pe monitorul LCD. Introducere • Pentru a trece la pagina următoare, atingeţi [Urm.]. • Pentru a opri alimentarea, închideţi monitorul LCD. Dacă vizorul este scos în afară, retrageţi-l. • Pentru a seta data şi ora din nou, selectaţi [Setare] [ Setări ceas] [Setare dată şi oră]. • Pentru a dezactiva sunetul de funcţionare, selectaţi [Setare] [ Setări generale] [Bip] [Dezactivat]. RO 17