Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Finlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Finlandais

konsekvenser som annars

konsekvenser som annars orsakats av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser. När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att batteriet och de elektriska produkter blir behandlat korrekt skall dessa produkter levereras till en återvinningsstation för batterier och elektriska produkter när de är förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier. För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten eller batteriet. SE 4

Ta reda på mer om videokameran (Hjälpguide) Hjälpguiden är en online-handbok. För utförliga anvisningar till videokamerans många funktioner hänvisas användaren till hjälpguiden. 1 Gå till Sony:s supportsida. http://www.sony.net/ SonyInfo/Support/ 2 Välj land eller region. 3 Sök efter videokamerans modellnamn på supportsidan. • Kontrollera modellnamnet på videokamerans undersida. • Flera modeller beskrivs i denna handbok. Vilka modeller som är tillgängliga beror på landet/ regionen. Innehållsförteckning Läs detta först ........................... 2 Ta reda på mer om videokameran (Hjälpguide) ......................... 5 Välja inspelningsformatet för filmer .................................... 6 Komma igång ..............8 Medföljande delar .................... 8 Ladda batteriet .......................... 9 Sätta på strömmen .................. 12 Sätta i ett minneskort .............. 13 Inspelning/ uppspelning ............... 15 Inspelning ................................. 15 Använda manuella justeringsfunktioner ...........19 Uppspelning ............................ 22 Visa bilder på en TV ................ 25 Spara bilder ............... 28 Använda PlayMemories Home .................................. 28 Ansluta en extern mediaenhet ........................ 29 Använda Wi-Fi-funktionen ...... 31 Anpassa videokameran ............ 36 Använda menyerna ................ 36 Övrigt ......................... 39 Försiktighetsåtgärder ............. 39 Specifikationer ..........................41 Delar och reglage ................... 45 Sakregister ............................... 48 SE 5