Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Finlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Finlandais

General Settings Beep

General Settings Beep Monitor Brightness Display Setting Airplane Mode REC Lamp Remote Ctrl Language Setting 24p Mode *4 Cancel 24p Mode *4 Calibration Battery Info Power Save Initialize Clock Settings Date & Time Setting Area Setting *1 Du kan ställa in det här alternativet när du använder en blixt (säljs separat). *2 Du kan ställa in det här alternativet när du använder en extern mediaenhet (säljs separat). *3 FDR-AX100/HDR-CX900 *4 FDR-AX100E/HDR-CX900E SE 38

Övrigt Försiktighetsåtgärder Nätadapter Kortslut inte batteriterminalen med några metallföremål. Detta kan orsaka funktionsfel. Visa bilder med andra enheter Du kanske inte kan visa bilder som spelats in på din videokamera på andra enheter korrekt. Du kanske heller inte kan visa bilder som spelats in på andra enheter på din videokamera. Spela in och spela upp • Hantera videokameran varsamt, montera inte isär den, modifiera den inte, utsätt den inte för stötar eller slag, tappa den inte och trampa inte på den. Var särskilt försiktig med objektivet. • För att garantera en stabil funktion för minneskortet rekommenderas du att formatera det med videokameran innan det används första gången. Genom att formatera minneskortet raderar du all lagrad data på det och du kan inte få tillbaka den. Spara viktig data på en dator etc. • Kontrollera minneskortets riktning. Om du tvingar in minneskortet i fel riktning kan det skada minneskortet, minneskortsfacket eller bilddata. • Innan du startar inspelningen bör du göra en provinspelning för att kontrollera att bild och ljud spelas in utan problem. • TV-program, filmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättskyddade. Om du gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan det innebära att du bryter mot upphovsrättslagarna. • Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet i en inspelning om du inte har kunnat genomföra en inspelning eller uppspelning på grund av att det var fel på videokameran, inspelningsmediet eller liknande. •Videokameran är varken dammsäker, stänkskyddad eller vattentät. • Videokameran får inte bli blöt, t.ex. av regn eller havsvatten. Om videokameran blir blöt kan det leda till funktionsfel. I värsta fall kan det uppstå fel som inte går att reparera. • Rikta inte videokameran direkt mot solen eller starkt ljus. Det kan leda till funktionsfel på videokameran. • Använd inte videokameran nära starka radiovågor eller strålning. Under sådana förhållanden är det inte säkert att videokameran kan skapa felfria inspelningar eller spela upp bilder korrekt. • Använd inte videokameran på sandstränder eller där det är dammigt. Det kan leda till funktionsfel på videokameran. • Om fuktkondens inträffar, sluta att använda videokameran tills fukten avdunstar. Övrigt SE 39