Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Finlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Finlandais

Tallennin, jossa ei ole

Tallennin, jossa ei ole USB-liitintä Signaalin kulkusuunta FI 30

Wi-Fi-toiminnon käyttäminen iOS Asenna PlayMemories Mobile App Storesta. PlayMemories Mobile - ohjelmiston asentaminen älypuhelimeen PlayMemories Mobile - ohjelmiston uusimmat tiedot ja lisätietoja sen toiminnoista on seuraavassa URL-osoitteessa. http://www.sony.net/pmm/ Androidkäyttöjärjestelmä Asenna PlayMemories Mobile Google Playstä. • Yhden kosketuksen toiminnot (NFC) eivät ole käytettävissä iOSjärjestelmässä. Huomautuksia • Jos PlayMemories Mobile on jo asennettu älypuhelimeen, päivitä ohjelmisto uusimpaan versioon. • Tässä kuvatun Wi-Fi-toiminnon ei taata toimivan kaikkien älypuhelimien ja tablettien kanssa. • Videokameran Wi-Fi-toimintoa ei voi käyttää muodostamalla yhteys julkiseen WLAN-verkkoon. •Videokameran yhden kosketuksen toimintojen (NFC) käyttö edellyttää, että älypuhelin tai tabletti tukee NFC-toimintoa. • Sovelluksen käyttötavat ja näyttöruudut voivat muuttua ilman ilmoitusta tulevien päivitysten yhteydessä. Kuvien tallentaminen • Android 4.0 tai uudempi tarvitaan yhden kosketuksen toimintojen (NFC) käyttöön. FI 31

  • Page 1 and 2:

    4-534-653-21(1) Digital 4K Video Ca

  • Page 3 and 4:

    Aby skorzystać z zasilacza sieciow

  • Page 5 and 6:

    Uzyskiwanie dodatkowych informacji

  • Page 7 and 8:

    Format nagrywania i dostępny tryb

  • Page 9 and 10:

    Ładowanie akumulatora 1 Wyłączy

  • Page 11 and 12:

    Wyjmowanie akumulatora Wyłączyć

  • Page 13 and 14:

    Wkładanie karty pamięci 1 Otworzy

  • Page 15 and 16:

    Nagrywanie/Odtwarzanie Nagrywanie N

  • Page 17 and 18:

    Robienie zdjęć 1 Otworzyć monito

  • Page 19 and 20:

    Korzystanie z funkcji regulacji rę

  • Page 21 and 22:

    Regulowanie natężenia światła (

  • Page 23 and 24:

    3 Wybrać obraz. Powrót do ekranu

  • Page 25 and 26:

    Wyświetlanie obrazów na telewizor

  • Page 27 and 28:

    Odtwarzanie przyciętych filmów na

  • Page 29 and 30:

    Podłączanie zewnętrznych nośnik

  • Page 31 and 32:

    Korzystanie z funkcji Wi-Fi Instalo

  • Page 33 and 34:

    3 Połączyć kamerę ze smartfonem

  • Page 35 and 36:

    Jeśli numer SSID i hasło bezprzew

  • Page 37 and 38:

    Twarz Wykrywanie twarzy Zdjęcie z

  • Page 39 and 40:

    Pozostałe Środki ostrożności Za

  • Page 41 and 42:

    Rozwiązywanie problemów W razie j

  • Page 43 and 44:

    Złącza wejściowe i wyjściowe Gn

  • Page 45 and 46:

    • Blu-ray Disc i Blu-ray są znak

  • Page 47 and 48:

    Mocowanie osłony przeciwodblaskowe

  • Page 49 and 50:

    Indeks A Akumulator 9 Android 31 Ap

  • Page 51 and 52:

    PL 51 Pozostałe

  • Page 53 and 54:

    Ha a hálózati tápegység a fali

  • Page 55 and 56:

    Ismerkedés a videokamerával (Súg

  • Page 57 and 58:

    Rögzítési formátum és az elér

  • Page 59 and 60:

    Az akkumulátor töltése 1 Kapcsol

  • Page 61 and 62:

    A videokamera használata fali duga

  • Page 63 and 64:

    Memóriakártya behelyezése 1 Nyis

  • Page 65 and 66:

    Felvétel/lejátszás Felvétel Moz

  • Page 67 and 68:

    Fényképek készítése 1 Nyissa k

  • Page 69 and 70:

    A kézi beállítási funkciók has

  • Page 71 and 72:

    A fényintenzitás beállítása (N

  • Page 73 and 74:

    3 Válassza ki a képet. Visszalép

  • Page 75 and 76:

    Képek megjelenítése TV-készül

  • Page 77 and 78:

    XAVC S 4K formátumban felvett vág

  • Page 79 and 80:

    Külső médiaeszköz csatlakoztat

  • Page 81 and 82:

    A Wi-Fi funkció használata A Play

  • Page 83 and 84:

    3 Csatlakoztassa a videokamerát az

  • Page 85 and 86:

    4 Kezdjen el képeket küldeni a vi

  • Page 87 and 88:

    Arc Arcfelismerés Mosoly exponál

  • Page 89 and 90:

    Egyéb Óvintézkedések Hálózati

  • Page 91 and 92:

    Hibaelhárítás Ha problémát tap

  • Page 93 and 94:

    USB-aljzat: „A” típusú (beép

  • Page 95 and 96:

    • Az Intel, a Pentium és az Inte

  • Page 97 and 98:

    POWER gomb WHITE BALANCE gomb PRO

  • Page 99 and 100:

    Tárgymutató A Akkumulátor 9 Andr

  • Page 101 and 102:

    HU 51 Egyéb

  • Page 103 and 104:

    VARNING Batteriet får inte förtä

  • Page 105 and 106:

    Ta reda på mer om videokameran (Hj

  • Page 107 and 108:

    Inspelningsformat och tillgängliga

  • Page 109 and 110:

    Ladda batteriet 1 Stäng av videoka

  • Page 111 and 112:

    Ta ut batteriet Stäng av videokame

  • Page 113 and 114:

    Sätta i ett minneskort 1 Öppna lo

  • Page 115 and 116:

    Inspelning/uppspelning Inspelning S

  • Page 117 and 118:

    Ta stillbilder 1 Öppna LCD-skärme

  • Page 119 and 120:

    Använda manuella justeringsfunktio

  • Page 121 and 122:

    Justera ljusintensiteten (ND-filter

  • Page 123 and 124:

    3 Välj bilden. Gå tillbaka till E

  • Page 125 and 126:

    Visa bilder på en TV Spela upp bil

  • Page 127 and 128:

    Spela upp beskurna filmer som spela

  • Page 129 and 130:

    Ansluta en extern mediaenhet I det

  • Page 131 and 132:

    Använda Wi-Fifunktionen iOS Insta

  • Page 133 and 134:

    Ange lösenordet som visas på vide

  • Page 135 and 136:

    4 Börja skicka bilder från videok

  • Page 137 and 138:

    Face Face Detection Smile Shutter S

  • Page 139 and 140:

    Övrigt Försiktighetsåtgärder N

  • Page 141 and 142:

    Specifikationer System Signalformat

  • Page 143 and 144:

    90 mm × 83,5 mm × 223,5 mm (b/h/d

  • Page 145 and 146:

    Delar och reglage Siffrorna inom (

  • Page 147 and 148:

    Ögonsensor När LCD-skärmen är s

  • Page 149 and 150:

    S SD-minneskort 13 Slutartid 19 Sma

  • Page 151 and 152:

    løbet af blot 2 timer og kan føre

  • Page 153 and 154:

    Lær mere om videokameraet (Hjælp

  • Page 155 and 156:

    Optageformat og den tilgængelige o

  • Page 157 and 158:

    Sådan oplades batteriet 1 Sluk for

  • Page 159 and 160:

    Sådan fjernes batteriet Sluk video

  • Page 161 and 162:

    Isætning af et hukommelseskort 1

  • Page 163 and 164:

    Optagelse/afspilning Optagelse Opta

  • Page 165 and 166:

    Optagelse af fotos 1 Åbn LCD-skær

  • Page 167 and 168:

    Brug af de manuelle justeringsfunkt

  • Page 169 and 170:

    Sådan foretager du en manuel juste

  • Page 171 and 172:

    3 Vælg billedet. Sådan går du ti

  • Page 173 and 174:

    Visning af billeder på et tv Afspi

  • Page 175 and 176: Afspilning af beskårne film i XAVC
  • Page 177 and 178: Tilslutning af en ekstern medieenhe
  • Page 179 and 180: Brug af Wi-Fifunktionen iOS Instal
  • Page 181 and 182: 2 3 Vælg det billede, du ønsker a
  • Page 183 and 184: 4 Begynd at sende billeder fra vide
  • Page 185 and 186: Face Face Detection Smile Shutter S
  • Page 187 and 188: Andre Forholdsregler Vekselstrømsa
  • Page 189 and 190: Specifikationer System Signalformat
  • Page 191 and 192: Opbevaringstemperatur: -20 °C til
  • Page 193 and 194: Dele og knapper Tallene i ( ) er re
  • Page 195 and 196: Øjesensor Når LCD-skærmen er luk
  • Page 197 and 198: R Rediger 22 Rem 47 S SD-hukommelse
  • Page 199 and 200: VAROITUS Älä niele akkua, kemiall
  • Page 201 and 202: Lisätietoja videokamerasta (Käytt
  • Page 203 and 204: Tallennusmuoto ja käytettävissä
  • Page 205 and 206: Akun lataaminen 1 Sammuta videokame
  • Page 207 and 208: Akun irrottaminen Katkaise virta vi
  • Page 209 and 210: Muistikortin asettaminen 1 Avaa kan
  • Page 211 and 212: Kuvaus/toisto Kuvaus Videoiden kuva
  • Page 213 and 214: Valokuvien kuvaaminen 1 Avaa LCD-n
  • Page 215 and 216: Manuaalisten säätötoimintojen k
  • Page 217 and 218: Valon voimakkuuden säätäminen (N
  • Page 219 and 220: 3 Valitse kuva. Palaa tapahtumanäk
  • Page 221 and 222: Kuvien katsominen TV:ssä Kuvien to
  • Page 223 and 224: XAVC S 4K-muodossa kuvattujen trimm
  • Page 225: Ulkoisen tallennuslaitteen liittäm
  • Page 229 and 230: 2 3 Valitse siirrettävä kuvatyypp
  • Page 231 and 232: 4 Aloita kuvien lähettäminen vide
  • Page 233 and 234: Face Face Detection Smile Shutter S
  • Page 235 and 236: Muuta Varotoimet Verkkovirtalaite
  • Page 237 and 238: Tekniset tiedot Järjestelmä Signa
  • Page 239 and 240: Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
  • Page 241 and 242: Osat ja säätimet Sulkeissa ( ) ol
  • Page 243 and 244: Käsihihnan kiristäminen ////ENTER
  • Page 245 and 246: Täysi lataus 10 U USB-sovitinkaape