Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Serbe

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Serbe

Početni koraci Sadržaj

Početni koraci Sadržaj pakovanja Brojevi u zagradama ( ) označavaju isporučenu količinu. Svi modeli •Kamkorder(1) • Adapter za naizmeničnu struju (1) • Senilo za objektiv Za uputstvo o načinu povezivanja senila za objektiv sa kamkorderom, pogledajte stranicu 50. • Bežični daljinski upravljač (1) • Kabl za napajanje (1) • Poklopac za objektiv (montiran na kamkorder) (1) • Pomoćni kabl za USB vezu (1) Pomoćni kabl za USB vezu je osmišljen za korišćenje samo sa kamkorderom. Koristite taj kabl kada je USB kabl ugrađen u kamkorder prekratak za povezivanje. • „Uputstvo za upotrebu“ (ovaj priručnik) (1) Samo FDR-AX100/AX100E • Punjiva baterija NP-FV70 (1) Samo HDR-CX900/CX900E • Punjiva baterija NP-FV50 (1) •HDMI kabl (1) SR 12

Punjenje baterije 1 Isključite kamkorder zatvaranjem LCD monitora, uvucite tražilo i namontirajte bateriju. Baterija Početni koraci 2 Povežite adapter za naizmeničnu struju i kabl za napajanje sa kamkorderom i zidnom utičnicom. Adapter za naizmeničnu struju Priključak DC IN Utikač za jednosmernu struju Poravnajte oznaku na utikaču za jednosmernu struju sa oznakom na priključku DC IN. Kabl za napajanje Zidna utičnica • Lampica POWER/CHG (punjenje) će zasvetliti narandžastom bojom. • Lampica POWER/CHG (punjenje) se isključuje kada baterija bude napunjena do kraja. Iskopčajte adapter za naizmeničnu struju iz priključka DC IN na kamkorderu. Punjenje baterije pomoću računara Isključite kamkorder i povežite ga sa uključenim računarom koristeći ugrađeni USB kabl. SR 13