Views
8 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Serbe

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Serbe

Uključivanje napajanja

Uključivanje napajanja 1 Otvorite LCD monitor kamkordera i uključite napajanje. • Kamkorder takođe možete da uključite tako što ćete izvući tražilo. 2 Prateći uputstva na LCD monitoru, izaberite jezik, geografsko područje, Daylight Savings ili Summer Time, format datuma, datum i vreme. Dodirnite dugme na LCD monitoru. • Da biste prešli na sledeću stranicu, dodirnite [Next]. • Da biste isključili napajanje, zatvorite LCD monitor. Ako je tražilo izvučeno, uvucite ga. • Da biste ponovo podesili datum i vreme, izaberite [Setup] [ Clock Settings] [Date & Time Setting]. • Da biste isključili zvuk pri korišćenju, izaberite [Setup] [ General Settings] [Beep] [Off]. SR 16

Umetanje memorijske kartice 1 Otvorite poklopac i umetnite memorijsku karticu dok ne klikne. Lampica pristupa Umetnite karticu sa zarezanim uglom okrenutim u smeru kao na slici. • Ako umetnete novu memorijsku karticu, prikazuje se ekran [Preparing image database file. Please wait.]. Sačekajte dok taj ekran ne nestane. • Da biste izbacili memorijsku karticu, otvorite poklopac i jednom je lagano gurnite unutra. Početni koraci Tipovi memorijskih kartica koje možete da koristite sa kamkorderom Snimanje slika u formatu XAVC S Klasa brzine SD kartice Kapacitet (verifikovan rad) SDXC memorijska kartica Class 10 ili brža Do 64 GB SR 17