Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Serbe

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Serbe

Približno raspoloživo

Približno raspoloživo vreme snimanja Model Format filma Memorijska kartica (64 MB) FDR-AX100/AX100E XAVC S 4K 2 h. 10 min. HDR-CX900/CX900E AVCHD HQ 14 h. 25 min. • Pri korišćenju Sony memorijske kartice. • Pri snimanju filmova sa podrazumevanim opcijama. FDR-AX100/AX100E: [ File Format]: [XAVC S 4K], [Audio Mode]: [2ch Stereo], [Dual Video REC]: [Off] HDR-CX900/CX900E: [ File Format]: [AVCHD], [Audio Mode]: [5.1ch Surround], [Dual Video REC]: [Off] • Stvarno vreme snimanja ili broj fotografija koje je moguće snimiti prikazuje se na LCD monitoru tokom snimanja. SR 22

Korišćenje funkcija ručnog prilagođavanja Prilagođavanje blende (otvor blende), dinamike (ISO) ili brzine zatvarača 1 Pritisnite PROGRAM AE da prebacite blendu (otvor blende), dinamiku (ISO), brzinu zatvarača i ekspoziciju na režim automatskog prilagođavanja. 2 Pritisnite IRIS , GAIN/ISO ili SHUTTER SPEED da podesite odgovarajuću stavku u režim ručnog prilagođavanja. • Nestaje oznaka pored vrednosti odgovarajuće postavke ivrednost se označava. Snimanje/Reprodukcija 3 Rotirajte točkić MANUAL da biste stavku prilagodili ručno. •Točkić MANUAL možete da koristite kada su vrednosti označene. Vraćanje u režim automatskog prilagođavanja Ponovo pritisnite PROGRAM AE . • Pored odgovarajuće stavke se prikazuje oznaka , a vrednost više nije označena. SR 23