Views
10 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Serbe

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Serbe

Reprodukcija 1 Otvorite

Reprodukcija 1 Otvorite LCD monitor i pritisnite dugme (View Images) na kamkorderu da biste ušli u režim reprodukcije. • Posle nekoliko sekundi prikazaće se ekran za prikaz događaja. 2 Izaberite / da biste pomerili željeni događaj u centar, a zatim izaberite deo zaokružen () na slici. Na ekran MENU Preostali kapacitet Dugme za prebacivanje formata za filmove* (HD/MP4) Naziv događaja Na prethodni događaj Promena urežim snimanja filma/ fotografije Reprodukcija kratkih filmova (samo AVCHD) Događaji Na sledeći događaj Traka protoka vremena Dugme za promenu skale događaja * Ikona se razlikuje u zavisnosti od postavke [ File Format]. • Da biste izabrali XAVC S filmove ili AVCHD filmove koje želite da reprodukujete, obrađujete ili kopirate na druge uređaje, izaberite [Image Quality/Size] [ File Format]. • Filmove u izabranoj brzini kadrova možete da reprodukujete samo u slučaju XAVC S 4K filmova. Izaberite brzinu kadrova prema filmovima koje želite da reprodukujete. SR 26

3 Izaberite sliku. Povratak na ekran za prikaz događaja Prethodno Naziv događaja Vreme snimanja/ broj fotografija Dugme za prebacivanje tipa slike (Vizuelni indeks) Film Sledeće Promena urežim snimanja filma/ fotografije Poslednja reprodukovana slika Prebacivanje između filmova i fotografija (Vizuelni indeks) Izaberite željeni tip slika. Fotografija Snimanje/Reprodukcija SR 27