Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Italien

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Italien

CZ 44 • Dolby a symbol

CZ 44 • Dolby a symbol double-D jsou ochranné známky Dolby Laboratories. • Slovní označení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a dalších zemích. • Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických anebo v dalších zemích. • Mac je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. • Intel, Pentium a Intel Core jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických anebo v dalších zemích. • Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC. • Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. • iOS je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. • Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance. • Značka N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. • Facebook a logo „f“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Facebook, Inc. •YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google Inc. • iPhone a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. Navíc v této příručce nejsou používány symboly a ® ve všech případech.

Součásti a ovládací prvky Čísla v závorkách ( ) představují odkazy na stránky. Konektor (mikrofon) (PLUG IN POWER) Senzor dálkového ovladače Indikátor nahrávání Světlo NIGHT SHOT Multifunkční terminál/ Terminál mikro USB Podporuje kompatibilní zařízení Micro USB. Při použití adaptérového kabelu (prodává se zvlášť) lze také využívat příslušenství přes konektor dálkového ovládání A/V. Vícefunkční sáňky Podrobné informace o kompatibilním příslušenství, které je k dispozici pro vícefunkční sáňky, viz webové stránky Sony pro vaši oblast nebo se obraťte na prodejce Sony či místní autorizovaný servis Sony. Správná funkce s příslušenstvím od jiných výrobců není zaručena. Při použití sáňkového adaptéru (prodává se zvlášť) lze také využívat příslušenství kompatibilní s Active Interface Shoe. Tlačítko PHOTO (17) Páčka funkce zoom (15, 17) Značka N (32) NFC: Near Field Communication Smyčka pro ramenní popruh Řemínek Tlačítko FOCUS MAGNIFIER Vestavěný mikrofon Kroužek objektivu Objektiv (objektiv ZEISS) Vypínač ZOOM/FOCUS Tlačítko AF/MF Tlačítko MANUAL Volič MANUAL Ruční funkce lze přiřadit k tlačítku a voliči. CZ 45 Ostatní