Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Italien

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Italien

Začíname Dodané

Začíname Dodané príslušenstvo Čísla v zátvorkách označujú dodávané množstvo. Všetky modely •Kamkordér(1) • Sieťový adaptér striedavého prúdu (1) • Tienidlo objektívu Informácie o pripojení tienidla objektívu ku kamkordéru sa nachádzajú na strane 47. • Bezdrôtový diaľkový ovládač (1) • Napájací kábel (1) • Kryt objektívu (upevnený ku kamkordéru) (1) • Predlžovací USB kábel (1) • „Návod na používanie“ (táto príručka) (1) Len FDR-AX100/AX100E • Nabíjateľná batéria NP-FV70 (1) Predlžovací USB kábel je určený len na použitie s týmto kamkordérom. Tento kábel použite, ak je Built-in USB Cable kamkordéra príliš krátky na pripojenie. Len HDR-CX900/CX900E • Nabíjateľná batéria NP-FV50 (1) •HDMI kábel (1) SK 8

Nabíjanie batérie 1 Kamkordér vypnite tak, že zatvoríte LCD displej, zasuňte hľadáčik a pripojte batériu. Začíname Batéria 2 Sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel pripojte ku kamkordéru a k sieťovej zásuvke. Sieťový adaptér striedavého prúdu Konektor DC IN Konektor DC Zarovnajte značku na konektore DC so značkou na konektore DC IN. Napájací kábel Elektrická zásuvka • Indikátor POWER/CHG (nabíjanie) sa rozsvieti na oranžovo. • Keď sa batéria úplne nabije, indikátor POWER/CHG (nabíjanie) zhasne. Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu od konektora DC IN na kamkordéri. Nabíjanie batérie prostredníctvom počítača Kamkordér vypnite a pripojte ho k spustenému počítaču pomocou Built-in USB Cable. SK 9