Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Italien

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Italien

De camcorder inschakelen

De camcorder inschakelen 1 Open het LCD-scherm van de camcorder en schakel de camcorder in. • U kunt de camcorder ook inschakelen door de beeldzoeker naar buiten te trekken. 2 Selecteer op basis van de instructies op het LCD-scherm de taal, de regio, de Zomertijd, de datumindeling en de datum en tijd. Raak de knop op het LCD-scherm aan. • Raak [Volg.] aan om naar de volgende pagina te gaan. • Sluit het LCD-scherm om de camcorder uit te schakelen. Schuif de eventueel uitgeschoven beeldzoeker in. • Selecteer [Setup] [ Klokinstellingen] [Datum/tijd instellen] om de datum en tijd opnieuw in te stellen. • Selecteer [Setup] [ Algemene instelling.] [Pieptoon] [Uit] om het bedieningsgeluid uit te schakelen. NL 12

Een geheugenkaart plaatsen 1 Open het klepje en schuif de geheugenkaart naar binnen totdat deze vastklikt. Toegangslampje Plaats de kaart met de afgeschuinde hoek in de op de afbeelding weergegeven richting. • Het [Voorbereiden beelddatabasebestand. Een moment geduld a.u.b.]-scherm verschijnt wanneer u een nieuwe geheugenkaart plaatst. Wacht tot het scherm verdwijnt. • Als u de geheugenkaart wilt uitwerpen, opent u het klepje en drukt u de geheugenkaart één keer licht naar binnen. Aan de slag Soorten geheugenkaarten die u met uw camcorder kunt gebruiken Films opnemen in XAVC S-formaat. SD-snelheidsklasse SDXC-geheugenkaart Klasse 10 of sneller Tot 64 GB Films opnemen in andere formaten dan XAVC S Capaciteit (werking gegarandeerd) SD-geheugenkaart/SDHCgeheugenkaart/SDXCgeheugenkaart Memory Stick PRO Duo (Mark2)/Memory Stick PRO- HG Duo Memory Stick XC-HG Duo SD-snelheidsklasse Klasse 4 of sneller Capaciteit (werking gegarandeerd) Tot 64 GB – Tot 32 GB Tot 64 GB NL 13