Views
7 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Letton

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Letton

Lai izmantotu

Lai izmantotu videokameru, kas savienota ar sienas kontaktligzdu (sienas rozeti) Savienojiet videokameru ar sienas kontaktligzdu (sienas rozeti), izmantojot aprakstu sadaļā “Bateriju/akumulatoru komplekta uzlāde”. Lai izņemtu bateriju/akumulatora komplektu Izslēdziet videokameru. Bīdiet atbrīvošanas sviru BATT (baterija/ akumulators) () un izņemiet bateriju/akumulatora komplektu (). Lai bateriju/akumulatora komplektu uzlādētu, atrodoties ārzemēs Bateriju/akumulatora komplektu varat uzlādēt jebkurā valstī/reģionā, izmantojot videokameras komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteri, pie nosacījuma, ka tiek nodrošināts 100 V–240 V maiņstrāvas barošanas avots 50 Hz/60 Hz diapazonā. • Nelietojiet elektronisko sprieguma transformatoru. LV 16

Produkta ieslēgšana 1 Atveriet savas videokameras LCD monitoru, lai ieslēgtu videokameru. • Videokameru var ieslēgt, arī atverot skatu meklētāju. 2 Izpildiet LCD monitorā redzamos norādījumus un atlasiet valodu, ģeogrāfisko reģionu, Daylight Savings vai Summer Time, datuma formātu un datumu, un laiku. Pieskarieties pogai LCD monitorā. Darba sākšana • Lai pārietu uz nākamo lapu, pieskarieties [Next]. • Lai izslēgtu videokameru, aizveriet LCD monitoru. Ja tiek izvilkts skatu meklētājs, ievelciet to. • Lai vēlreiz iestatītu datumu un laiku, izvēlieties [Setup] [ Clock Settings] [Date & Time Setting]. • Lai izslēgtu darbības skaņu, izvēlieties [Setup] [ General Settings] [Beep] [Off]. LV 17