Views
9 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Letton

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Letton

Attēlu skatīšana TV

Attēlu skatīšana TV ekrānā Attēlu atskaņošana Atkarībā no filmu formāta ierakstīšanas laikā, notikuma skatīšanas ekrānā izvēlētā atskaņojamo attēlu veida un HDMI izvades iestatījumiem atskaņojamie attēli var būt ierobežoti. 1 Savienojiet videokameras HDMI OUT ligzdu ar TV ierīces HDMI IN ligzdu, izmantojot komplektācijā iekļauto HDMI kabeli. Signāla plūsma Kā iestatīt atskaņojamos attēlus Filmas formāts TV XAVC S 4K 4K TV [HDMI Resolution] [Auto], [2160p/ 1080p] [1080p], [1080i], [720p] Vizuālais rādītājs (28. lpp.) Atskaņojamā attēla kvalitāte MOVIE 4K attēla kvalitāte PHOTO MOVIE/ PHOTO MOVIE Augstas MOVIE/ izšķirtspējas attēla PHOTO kvalitāte (HD) PHOTO 4K attēla kvalitāte LV 30 Augstas izšķirtspējas TV [Auto], [1080p], [1080i], [720p] MOVIE Augstas PHOTO izšķirtspējas attēla MOVIE/ kvalitāte (HD) PHOTO

Filmas formāts TV XAVC S HD AVCHD 4K TV vai augstas izšķirtspējas TV [HDMI Resolution] [Auto], [2160p/ 1080p], [1080p], [1080i], [720p] Vizuālais rādītājs (28. lpp.) Videokameras savienošana ar TV, kuram ir tīkla izmantošanas iespējas Izveidojiet videokameras savienojumu ar piekļuves punktu, kuram ir drošības iestatījums (39. lpp.). Nospiediet (View Images) uz videokameras un izvēlieties [Edit/Copy] [View on TV] atskaņojamo attēla veidu. • Varat skatīt tikai AVCHD filmas, MP4 filmas un fotogrāfijas. Atskaņojamā attēla kvalitāte MOVIE Augstas MOVIE/ izšķirtspējas attēla PHOTO kvalitāte (HD) PHOTO 4K attēla kvalitāte (ja savienots ar 4K TV) • Attēli tiks atskaņoti, ja opcijai [HDMI Resolution] ir iestatīta vērtība [Auto] (noklusējuma iestatījums). • Ja ar [Auto] attēli netiek atskaņoti pareizi, mainiet iestatījumu [HDMI Resolution]. Izvēlieties [Setup] [ Connection] [HDMI Resolution] nepieciešamo iestatījumu. • Ja jūsu TV iekārtai nav HDMI ligzdas, savienojiet videokameras vairākierīču/mikro USB kontaktligzdu ar TV video/audio ieejas ligzdām, izmantojot AV kabeli (jāiegādājas atsevišķi). Ierakstīšana/atskaņošana LV 31