Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Polonais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Polonais

For at sikre en korrekt

For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og det elektriske og elektroniske udstyr, bør de udtjente produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af batterier og elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderligere information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller batteriet blev købt. DK 4

Lær mere om videokameraet (Hjælp Vejledning) Hjælp Vejledning er en onlinevejledning. Se i den for at få grundige anvisninger i videokameraets mange funktioner. 1 Gå til Sonysupportsiden. http://www.sony.net/ SonyInfo/Support/ 2 Vælg landet eller området. 3 Søg efter modelnavnet på videokameraet på supportsiden. • Kontroller modelnavnet i bunden af videokameraet. • Flere modeller er dækket i denne brugervejledning. De tilgængelige modeller er forskellige afhængigt af landet/ området. Indholdsfortegnelse Læs dette først .......................... 2 Lær mere om videokameraet (Hjælp Vejledning) ............... 5 Valg af optageformatet til film ........................................ 6 Kom godt i gang ..........8 Medfølgende dele .................... 8 Sådan oplades batteriet ........... 9 Sådan tænder du det .............. 12 Isætning af et hukommelseskort ............... 13 Optagelse/ afspilning ................... 15 Optagelse ................................. 15 Brug af de manuelle justeringsfunktioner ...........19 Afspilning ................................. 22 Visning af billeder på et tv ..... 25 Sådan gemmer du billeder ....................... 28 Brug af PlayMemories Home .................................. 28 Tilslutning af en ekstern medieenhed ...................... 29 Brug af Wi-Fi-funktionen ......... 31 Tilpasning af videokameraet ........... 36 Brug af menuerne ................... 36 Andre ......................... 39 Forholdsregler ......................... 39 Specifikationer ..........................41 Dele og knapper ..................... 45 Indeks ...................................... 48 DK 5