Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Polonais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Polonais

Kom godt i gang

Kom godt i gang Medfølgende dele Tallene i ( ) angiver det medfølgende antal. Alle modeller •Videokamera(1) • Vekselstrømsadapter (1) •Objektivhætte Se side 46 for at finde ud af, hvordan du monterer objektivhætten på videokameraet. • Trådløs fjernbetjening (1) • Netledning (1) • Objektivdækslet (monteret på videokameraet) (1) • USB-tilslutningskabel (1) • "Betjeningsvejledning" (denne vejledning) (1) USB-tilslutningskablet er kun beregnet til brug sammen med dette videokamera. Brug dette kabel, når videokameraets Built-in USB Cable er for kort til forbindelsen. Kun FDR-AX100/AX100E • Genopladeligt batteri NP-FV70 (1) Kun HDR-CX900/CX900E • Genopladeligt batteri NP-FV50 (1) •HDMI-kabel (1) DK 8

Sådan oplades batteriet 1 Sluk for videokameraet ved at lukke LCD-skærmen, træk søgeren tilbage, og fastgør batteriet. Batteri 2 Slut vekselstrømsadapteren og netledningen til dit videokamera og stikkontakten. Kom godt i gang Vekselstrømsadapter DC IN-stik DC-stik Juster -mærket på DC-stikket i forhold til det på DC IN-stikket. Netledning Stikkontakt • POWER/CHG (opladning)-lampen bliver orange. • POWER/CHG (opladning)-lampen slukkes, når batteriet er ladet helt op. Tag vekselstrømsadapteren ud af DC IN-stikket på videokameraet. Opladning af batteriet med din computer Sluk videokameraet, og kobl derefter videokameraet til en tændt computer ved hjælp af Built-in USB Cable. DK 9