Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Polonais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Polonais

• Jeśli opcja [NAGR.

• Jeśli opcja [NAGR. podw. wideo] jest ustawiona na wartość [Włącz], nie można rejestrować zdjęć podczas nagrywania filmów, naciskając przycisk PHOTO. Rejestrowanie zdjęć podczas nagrywania filmów (Dual Capture) Jeśli opcja [NAGR. podw. wideo] jest ustawiona na wartość [Wyłącz], można rejestrować zdjęcia podczas nagrywania filmów, naciskając przycisk PHOTO. Uwagi • W zależności od ustawienia opcji [ Tryb NAGR] i [ Szybkość klatek] funkcja robienia zdjęć może nie być dostępna. Uwagi Szybkie powiększanie obrazu celem sprawdzenia ostrości (Focus Magnifier) Nacisnąć przycisk FOCUS MAGNIFIER (strona 46) umożliwiający powiększenie obrazu na środku monitora LCD celem sprawdzenia, czy jest ostry. • Z boków powiększonej części pojawia się . Dotknąć , aby przesunąć obraz w wybranym kierunku. • Dotknięcie środka powiększonej części powoduje następujące przełączanie stopni powiększenia: Filmy: między 2X a 4X Zdjęcia: między 6,3X a 12,6X Uwagi • Mimo że obraz wyświetlany w kamerze jest powiększony, nagrany obraz nie ulega powiększeniu. Tłumienie głosu osoby nagrywającej film (Elimin. mojego głosu) Nacisnąć przycisk (Elimin. mojego głosu) (strona 47). Głos osoby nagrywającej film zostanie stłumiony. PL 16

Robienie zdjęć 1 Otworzyć monitor LCD i wybrać [MODE] (Zdjęcie). • Można także przełączać między (Film) i (Zdjęcie), naciskając przycisk / (Tryb fotografowania). 2 Lekko nacisnąć przycisk PHOTO, aby ustawić ostrość, po czym nacisnąć go do oporu. Dźwignia regulacji zbliżenia Nagrywanie/Odtwarzanie • Jeśli ostrość jest ustawiona prawidłowo, na monitorze LCD pojawi się wskaźnik blokady AE/AF. PL 17

 • Page 1 and 2: 4-534-653-21(1) Digital 4K Video Ca
 • Page 3 and 4: Aby skorzystać z zasilacza sieciow
 • Page 5 and 6: Uzyskiwanie dodatkowych informacji
 • Page 7 and 8: Format nagrywania i dostępny tryb
 • Page 9 and 10: Ładowanie akumulatora 1 Wyłączy
 • Page 11 and 12: Wyjmowanie akumulatora Wyłączyć
 • Page 13 and 14: Wkładanie karty pamięci 1 Otworzy
 • Page 15: Nagrywanie/Odtwarzanie Nagrywanie N
 • Page 19 and 20: Korzystanie z funkcji regulacji rę
 • Page 21 and 22: Regulowanie natężenia światła (
 • Page 23 and 24: 3 Wybrać obraz. Powrót do ekranu
 • Page 25 and 26: Wyświetlanie obrazów na telewizor
 • Page 27 and 28: Odtwarzanie przyciętych filmów na
 • Page 29 and 30: Podłączanie zewnętrznych nośnik
 • Page 31 and 32: Korzystanie z funkcji Wi-Fi Instalo
 • Page 33 and 34: 3 Połączyć kamerę ze smartfonem
 • Page 35 and 36: Jeśli numer SSID i hasło bezprzew
 • Page 37 and 38: Twarz Wykrywanie twarzy Zdjęcie z
 • Page 39 and 40: Pozostałe Środki ostrożności Za
 • Page 41 and 42: Rozwiązywanie problemów W razie j
 • Page 43 and 44: Złącza wejściowe i wyjściowe Gn
 • Page 45 and 46: • Blu-ray Disc i Blu-ray są znak
 • Page 47 and 48: Mocowanie osłony przeciwodblaskowe
 • Page 49 and 50: Indeks A Akumulator 9 Android 31 Ap
 • Page 51 and 52: PL 51 Pozostałe
 • Page 53 and 54: Ha a hálózati tápegység a fali
 • Page 55 and 56: Ismerkedés a videokamerával (Súg
 • Page 57 and 58: Rögzítési formátum és az elér
 • Page 59 and 60: Az akkumulátor töltése 1 Kapcsol
 • Page 61 and 62: A videokamera használata fali duga
 • Page 63 and 64: Memóriakártya behelyezése 1 Nyis
 • Page 65 and 66: Felvétel/lejátszás Felvétel Moz
 • Page 67 and 68:

  Fényképek készítése 1 Nyissa k

 • Page 69 and 70:

  A kézi beállítási funkciók has

 • Page 71 and 72:

  A fényintenzitás beállítása (N

 • Page 73 and 74:

  3 Válassza ki a képet. Visszalép

 • Page 75 and 76:

  Képek megjelenítése TV-készül

 • Page 77 and 78:

  XAVC S 4K formátumban felvett vág

 • Page 79 and 80:

  Külső médiaeszköz csatlakoztat

 • Page 81 and 82:

  A Wi-Fi funkció használata A Play

 • Page 83 and 84:

  3 Csatlakoztassa a videokamerát az

 • Page 85 and 86:

  4 Kezdjen el képeket küldeni a vi

 • Page 87 and 88:

  Arc Arcfelismerés Mosoly exponál

 • Page 89 and 90:

  Egyéb Óvintézkedések Hálózati

 • Page 91 and 92:

  Hibaelhárítás Ha problémát tap

 • Page 93 and 94:

  USB-aljzat: „A” típusú (beép

 • Page 95 and 96:

  • Az Intel, a Pentium és az Inte

 • Page 97 and 98:

  POWER gomb WHITE BALANCE gomb PRO

 • Page 99 and 100:

  Tárgymutató A Akkumulátor 9 Andr

 • Page 101 and 102:

  HU 51 Egyéb

 • Page 103 and 104:

  VARNING Batteriet får inte förtä

 • Page 105 and 106:

  Ta reda på mer om videokameran (Hj

 • Page 107 and 108:

  Inspelningsformat och tillgängliga

 • Page 109 and 110:

  Ladda batteriet 1 Stäng av videoka

 • Page 111 and 112:

  Ta ut batteriet Stäng av videokame

 • Page 113 and 114:

  Sätta i ett minneskort 1 Öppna lo

 • Page 115 and 116:

  Inspelning/uppspelning Inspelning S

 • Page 117 and 118:

  Ta stillbilder 1 Öppna LCD-skärme

 • Page 119 and 120:

  Använda manuella justeringsfunktio

 • Page 121 and 122:

  Justera ljusintensiteten (ND-filter

 • Page 123 and 124:

  3 Välj bilden. Gå tillbaka till E

 • Page 125 and 126:

  Visa bilder på en TV Spela upp bil

 • Page 127 and 128:

  Spela upp beskurna filmer som spela

 • Page 129 and 130:

  Ansluta en extern mediaenhet I det

 • Page 131 and 132:

  Använda Wi-Fifunktionen iOS Insta

 • Page 133 and 134:

  Ange lösenordet som visas på vide

 • Page 135 and 136:

  4 Börja skicka bilder från videok

 • Page 137 and 138:

  Face Face Detection Smile Shutter S

 • Page 139 and 140:

  Övrigt Försiktighetsåtgärder N

 • Page 141 and 142:

  Specifikationer System Signalformat

 • Page 143 and 144:

  90 mm × 83,5 mm × 223,5 mm (b/h/d

 • Page 145 and 146:

  Delar och reglage Siffrorna inom (

 • Page 147 and 148:

  Ögonsensor När LCD-skärmen är s

 • Page 149 and 150:

  S SD-minneskort 13 Slutartid 19 Sma

 • Page 151 and 152:

  løbet af blot 2 timer og kan føre

 • Page 153 and 154:

  Lær mere om videokameraet (Hjælp

 • Page 155 and 156:

  Optageformat og den tilgængelige o

 • Page 157 and 158:

  Sådan oplades batteriet 1 Sluk for

 • Page 159 and 160:

  Sådan fjernes batteriet Sluk video

 • Page 161 and 162:

  Isætning af et hukommelseskort 1

 • Page 163 and 164:

  Optagelse/afspilning Optagelse Opta

 • Page 165 and 166:

  Optagelse af fotos 1 Åbn LCD-skær

 • Page 167 and 168:

  Brug af de manuelle justeringsfunkt

 • Page 169 and 170:

  Sådan foretager du en manuel juste

 • Page 171 and 172:

  3 Vælg billedet. Sådan går du ti

 • Page 173 and 174:

  Visning af billeder på et tv Afspi

 • Page 175 and 176:

  Afspilning af beskårne film i XAVC

 • Page 177 and 178:

  Tilslutning af en ekstern medieenhe

 • Page 179 and 180:

  Brug af Wi-Fifunktionen iOS Instal

 • Page 181 and 182:

  2 3 Vælg det billede, du ønsker a

 • Page 183 and 184:

  4 Begynd at sende billeder fra vide

 • Page 185 and 186:

  Face Face Detection Smile Shutter S

 • Page 187 and 188:

  Andre Forholdsregler Vekselstrømsa

 • Page 189 and 190:

  Specifikationer System Signalformat

 • Page 191 and 192:

  Opbevaringstemperatur: -20 °C til

 • Page 193 and 194:

  Dele og knapper Tallene i ( ) er re

 • Page 195 and 196:

  Øjesensor Når LCD-skærmen er luk

 • Page 197 and 198:

  R Rediger 22 Rem 47 S SD-hukommelse

 • Page 199 and 200:

  VAROITUS Älä niele akkua, kemiall

 • Page 201 and 202:

  Lisätietoja videokamerasta (Käytt

 • Page 203 and 204:

  Tallennusmuoto ja käytettävissä

 • Page 205 and 206:

  Akun lataaminen 1 Sammuta videokame

 • Page 207 and 208:

  Akun irrottaminen Katkaise virta vi

 • Page 209 and 210:

  Muistikortin asettaminen 1 Avaa kan

 • Page 211 and 212:

  Kuvaus/toisto Kuvaus Videoiden kuva

 • Page 213 and 214:

  Valokuvien kuvaaminen 1 Avaa LCD-n

 • Page 215 and 216:

  Manuaalisten säätötoimintojen k

 • Page 217 and 218:

  Valon voimakkuuden säätäminen (N

 • Page 219 and 220:

  3 Valitse kuva. Palaa tapahtumanäk

 • Page 221 and 222:

  Kuvien katsominen TV:ssä Kuvien to

 • Page 223 and 224:

  XAVC S 4K-muodossa kuvattujen trimm

 • Page 225 and 226:

  Ulkoisen tallennuslaitteen liittäm

 • Page 227 and 228:

  Wi-Fi-toiminnon käyttäminen iOS

 • Page 229 and 230:

  2 3 Valitse siirrettävä kuvatyypp

 • Page 231 and 232:

  4 Aloita kuvien lähettäminen vide

 • Page 233 and 234:

  Face Face Detection Smile Shutter S

 • Page 235 and 236:

  Muuta Varotoimet Verkkovirtalaite

 • Page 237 and 238:

  Tekniset tiedot Järjestelmä Signa

 • Page 239 and 240:

  Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C

 • Page 241 and 242:

  Osat ja säätimet Sulkeissa ( ) ol

 • Page 243 and 244:

  Käsihihnan kiristäminen ////ENTER

 • Page 245 and 246:

  Täysi lataus 10 U USB-sovitinkaape