Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Polonais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Polonais

Afspilning 1 Åbn

Afspilning 1 Åbn LCD-skærmen, og tryk på (View Images)- knappen på videokameraet for at gå i afspilningstilstanden. • Event View-skærmen vises efter nogle sekunder. 2 Vælg / for at flytte den ønskede begivenhed til midten, og vælg så den del, der er sat en cirkel om () i figuren. Til MENUskærmen Resterende batteri Knappen Switch Movie Format* (HD/MP4) Begivenhedsnavn Til forrige begivenhed Skift til film-/ billedoptagetilstanden Afspil korte film (kun AVCHD) Begivenheder Til næste begivenhed Tidslinjebjælke Knappen Change Event Scale * Ikonet varierer afhængigt af [ File Format]-indstillingen. • For at vælge de XAVC S-film eller AVCHD-film, du ønsker at afspille, redigere eller kopiere til andre enheder, skal du vælge [Image Quality/Size] [ File Format]. • Du kan kun afspille film med den valgte billedfrekvens i tilfælde af XAVC S 4K-film. Vælg billedfrekvensen alt efter de film, du ønsker at afspille. DK 22

3 Vælg billedet. Sådan går du tilbage til skærmen Event View Forrige Begivenhedsnavn Optaget tid/ antal billeder Knappen Switch Image Type (visuelt indeks) Film Næste Skift til film-/ billedoptagetilstanden Sidst afspillet billede Billede Sådan skiftes mellem film og fotos (visuelt indeks) Vælg den ønskede billedtype. Optagelse/afspilning Afspilningsbetjeninger Lydstyrke / Forrige/næste Slet / Hurtig tilbagespoling/ hurtig fremspoling Kontekst / Afspilning/pause Stop Afspil/stop diasshow DK 23