Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Opmerking [Belichting]

Opmerking [Belichting] wordt automatisch ingesteld op [Handmatig]. [93] Hoe te gebruiken Menubediening Camera/Microfoon Spotfocus De scherpstelling kan automatisch worden aangepast aan het gekozen onderwerp. 1. - [Camera/Microfoon] - [ Handmatige instell.] - [Spotfocus]. 2. Raak het onderwerp aan waarvan u de scherpstelling wilt aanpassen. Selecteer [Autom.] om de scherpstelling automatisch aan te passen. Opmerking [Scherpstellen] wordt automatisch ingesteld op [Handmatig]. [94] Hoe te gebruiken Menubediening Camera/Microfoon Belichting U kunt de helderheid van een beeld handmatig vastleggen. Pas de helderheid aan wanneer het onderwerp te licht of te donker is. 1. - [Camera/Microfoon] - [ Handmatige instell.] - [Belichting] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items Autom. (standaardinstelling): De belichting wordt automatisch aangepast. Handmatig: Selecteer als het onderwerp wit is of als het tegenlicht fel is, of selecteer als het

onderwerp zwart is of het licht zwak is. [95] Hoe te gebruiken Menubediening Camera/Microfoon Scherpstellen U kunt de scherpstelling handmatig aanpassen. Selecteer deze functie ook als u gericht wilt scherpstellen op een bepaald onderwerp. 1. - [Camera/Microfoon] - [ Handmatige instell.] - [Scherpstellen] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items Autom. (standaardinstelling): De scherpstelling wordt automatisch aangepast. Handmatig : verschijnt. Pas de scherpstelling aan met (onderwerp dichtbij) of (onderwerp veraf). verschijnt wanneer niet dichterbij kan worden scherpgesteld en verschijnt wanneer niet verder weg kan worden scherpgesteld. Opmerking Voor een goede scherpstelling bedraagt de minimale afstand tussen dit product en het onderwerp ongeveer 1 cm voor groothoekopnamen en ongeveer 100 cm voor teleopnamen. Hint Het is eenvoudiger om scherp te stellen op het onderwerp door de motorzoomknop naar T (teleopname) te bewegen om de scherpstelling aan te passen en vervolgens naar W (groothoek) om de zoomfunctie aan te passen voor de opname. Om een onderwerp van dichtbij te filmen, beweegt u de motorzoomknop naar W (groothoek) en stelt u vervolgens scherp. Dit product toont de scherpstelafstand gedurende enkele seconden wanneer [Scherpstellen] is ingesteld op [Handmatig] of wanneer u handmatig scherpstelt. Deze afstand kan worden gebruikt als richtlijn bij een donker onderwerp waarop moeilijk scherp kan worden gesteld. [96] Hoe te gebruiken Menubediening Camera/Microfoon