Views
10 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Uit

Uit (standaardinstelling): Digitale zoom gebruiken is niet mogelijk. 160: U kunt maximaal 160 digitaal zoomen. [107] Hoe te gebruiken Menubediening Camera/Microfoon Automat. tegenlicht Dit product past de belichting voor onderwerpen met tegenlicht automatisch aan. 1. - [Camera/Microfoon] - [ Camera-instellingen] - [Automat. tegenlicht] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items Aan (standaardinstelling): De belichting van onderwerpen met tegenlicht wordt automatisch aangepast. Uit: De belichting van onderwerpen met tegenlicht wordt niet automatisch aangepast. [108] Hoe te gebruiken Menubediening Camera/Microfoon Regelaarinstellingen U kunt één menu-item dat u vaak gebruikt toewijzen aan de keuzeknop MANUAL. 1. - [Camera/Microfoon] - [ Camera-instellingen] - [Regelaarinstellingen] - gewenste instelling. Menu-items die u kunt instellen Belichting/AE keuze/Kleurtemperat. WB/B-A WB/G-M WB [109] Hoe te gebruiken Menubediening Camera/Microfoon

NIGHTSHOT-lamp Als u op een donkere locatie opnamen maakt met de NightShot-functie, kunt u de infraroodinstelling wijzigen. 1. - [Camera/Microfoon] - [ Camera-instellingen] - [NIGHTSHOT-lamp] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items Aan (standaardinstelling): Zendt infraroodlicht uit. Uit : Zendt geen infraroodlicht uit. [110] Hoe te gebruiken Menubediening Camera/Microfoon Gezichtsherkenning U kunt dit product automatisch een gezicht laten detecteren. Dit product past de scherpstelling/kleur/belichting automatisch aan, aan het gezicht van de geselecteerde persoon. 1. - [Camera/Microfoon] - [ Gezicht] - [Gezichtsherkenning] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items Autom. (standaardinstelling): Detecteert gezichten. Uit ( ): Detecteert geen gezichten. Opmerking Hint Afhankelijk van de opnameomstandigheden kunnen gezichten mogelijk niet worden herkend. De volgende opnameomstandigheden zorgen voor een betere gezichtsdetectie. Neem op in een omgeving met voldoende licht. Het onderwerp draagt geen bril, hoed of masker. Het onderwerp kijkt recht in de camera.