Views
5 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

De microfoon neemt op

De microfoon neemt op volgens het in- of uitzoomen. Opmerking Als u [Audio opnameniveau] instelt op [Handmatig], wordt [Ingeb. zoom microf.] automatisch ingesteld op [Uit]. [118] Hoe te gebruiken Menubediening Camera/Microfoon Auto windruisreduct. Deze functie neemt automatisch de windruis in het lage bereik weg afhankelijk van het niveau van de geluiden in de omgeving wanneer u de ingebouwde microfoon gebruikt bij het opnemen. 1. - [Camera/Microfoon] - [ Microfoon] - [Auto windruisreduct.] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items Uit ( ): Beperkt de windruis niet. Aan (standaardinstelling): Beperkt de windruis. Opmerking Als u [Auto windruisreduct.] instelt op [Uit], wordt de functie Intelligent auto ingesteld op [Uit]. [Auto windruisreduct.] werkt niet zolang een externe microfoon is aangesloten op dit product. [119] Hoe te gebruiken Menubediening Camera/Microfoon Audiostand U kunt de indeling wijzigen waarmee het geluid wordt opgenomen. 1. - [Camera/Microfoon] - [ Microfoon] - [Audiostand] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items 5.1ch Surround ( ) (standaardinstelling): Neemt geluid op in 5.1-kanaals surround.

2ch stereo ( ): Geluid wordt opgenomen in 2-kanaals stereo. Hint [5.1ch Surround] is alleen beschikbaar als [ Bestandsindeling] is ingesteld op [ AVCHD]. XAVC S-films worden automatisch ingesteld op [2ch stereo] en u kunt de audio-indeling niet selecteren. [120] Hoe te gebruiken Menubediening Camera/Microfoon Audio opnameniveau U kunt het audio-opnameniveau instellen. 1. - [Camera/Microfoon] - [ Microfoon] - [Audio opnameniveau] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items Autom. (standaardinstelling): Het audio-opnameniveau wordt automatisch ingesteld. Handmatig ( ): Stel het audio-opnameniveau in met om het audio-opnameniveau te verhogen en met om het audio-opnameniveau te verlagen. Opmerking De instelling wordt steeds als u overschakelt tussen [Autom.] en [Handmatig] gereset. Als [Audio opnameniveau] is ingesteld op [Handmatig], wordt het volgende overgeschakeld naar [Uit]. Ingeb. zoom microf. Het wordt aanbevolen om een koptelefoon te gebruiken voor afstellen van het geluid. Wanneer u constant hard geluid opneemt, dient u het opnameniveau van te voren lager te zetten om dynamisch geluid op te nemen. De begrenzing is altijd actief, ongeacht de instelling voor opnameniveau. Als u een speciale microfoon gebruikt die is bevestigd aan de Multi-interfaceschoen, wordt de instelling voor opnameniveau genegeerd en kunt u het opnameniveau niet aanpassen. Nadat [Mijn stemonderdruk.] is ingesteld op [Aan], kunt u het audio-opnameniveau niet langer wijzigen.