Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Bij een onderwerp

Bij een onderwerp waarvan de helderheid meer is dan 100 IRE, kan het beeld overbelicht worden. Hint Het zebrapatroon wordt niet opgenomen met het beeld. [125] Hoe te gebruiken Menubediening Camera/Microfoon Reliëf U kunt een beeld op het LCD-scherm weergeven met de contouren ervan geaccentueerd in kleur. Deze functie helpt u bij het scherpstellen. 1. - [Camera/Microfoon] - [ Opname-assistentie] - [Reliëf] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items Aan /Uit (standaardinstelling): Als [Reliëf] is ingesteld op [Aan], wordt / / weergegeven en worden beelden weergegeven met geaccentueerde randen. Hiermee kunt u beter scherpstellen. (De standaardinstelling is [Uit].) Kleur: Selecteer de kleur bij [Wit], [Rood] of [Geel]. (De standaardinstelling is [Wit].) Niveau: Selecteer de reliëfgevoeligheid uit [Hoog], [Gemiddeld] of [Laag]. (De standaardinstelling is [Gemiddeld].) Opmerking Hint De geaccentueerde contouren zijn mogelijk niet zichtbaar op een donkere plaats. De accentuering wordt niet opgenomen met het beeld. [126] Hoe te gebruiken Menubediening Camera/Microfoon Cam.geg.weerg Selecteer welke instellingwaarden moeten worden weergegeven.

1. - [Camera/Microfoon] - [ Opname-assistentie] - [Cam.geg.weerg] - gewenste instelling. Uit: Geeft alleen instellingswaarden aan die u handmatig kunt aanpassen. Aan (standaardinstelling): Geeft altijd alle instellingswaarden in. [127] Hoe te gebruiken Menubediening Camera/Microfoon Audioniv.weerg. U kunt instellen of de audioniveaumeter al dan niet wordt weergegeven. De vorm van de audioniveaumeter verschilt afhankelijk van de instelling van [Audiostand]. 1. - [Camera/Microfoon] - [ Opname-assistentie] - [Audioniv.weerg.] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items Aan (standaardinstelling): Audioniveaumeter wordt weergegeven. Uit: Audioniveaumeter wordt niet weergegeven. [128] Hoe te gebruiken Menubediening Beelkwaliteit/-formaat Opnamefunctie U kunt uw gewenste beeldkwaliteit selecteren voor AVCHD-films. De opnameduur of het type media waarnaar de beelden kunnen worden gekopieerd, kunnen afhankelijk van de geselecteerde filmkwaliteit verschillen. 1. - [Beeldkwal./Formaat] - [ Opnamefunctie] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items