Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Hoogste kwalitt : Neemt

Hoogste kwalitt : Neemt een film op van de hoogst mogelijke kwaliteit voor dit product (indien in 60i(*) / 50i(**) / 24p(*) / 25p(**)). Hoge kwaliteit : Neemt een film op van een hogere kwaliteit (indien in 60i(*) / 50i(**) / 24p(*) / 25p(**)). Standaard : Neemt een film op van standaardkwaliteit (indien in 60i(*) / 50i(**)). Lange tijd : Neemt een lange film op (indien in 60i(*) / 50i(**)). 60p-kwaliteit (*)/50p-kwaliteit (**) Neemt een film op in 60p(*) / 50p(**). * Modellen met het NTSC-kleursysteem ** Modellen met het PAL-kleursysteem Hint Op welke mediatypen beelden kunnen worden opgeslagen, is afhankelijk van de geselecteerde beeldkwaliteit. 60p-kwaliteit (*) / 50p-kwaliteit (**) / Hoogste kwalitt : Geheugenkaart, externe media, Blu-ray-discs Hoge kwaliteit /Standaard / Lange tijd : Geheugenkaart, externe media, Blu-ray-discs, AVCHD-opnamediscs * Modellen met het NTSC-kleursysteem: [60p-kwaliteit ] kan alleen worden ingesteld als [ Framerate] is ingesteld op [60p]. Modellen met het PAL-kleursysteem: [50p-kwaliteit ] kan alleen worden ingesteld als [ Framerate] is ingesteld op [50p]. [129] Hoe te gebruiken Menubediening Beelkwaliteit/-formaat Framerate U kunt de framerate kiezen die moet worden gebruikt om [ XAVC S 4K]- (FDR- AX100/FDR-AX100E), [ XAVC S HD]- of [ AVCHD]-films op te nemen. Stel eerst [ Opnamefunctie] in voor u [ Framerate] instelt. 1. - [Beeldkwal./Formaat] - [ Framerate] - gewenste instelling. Beschikbare instellingen voor de framerate zijn als volgt afhankelijk van de opname-indeling.

Beschikbare instellingen voor de framerate XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E): 30p(*) (standaardinstelling)/24p(*)/25p(**) (standaardinstelling) XAVC S HD: 60p(*)/50p(**) (standaardinstelling)/30p(*)/24p(*)/25p(**) AVCHD: 60p(*)/50p(**)/60i(*)/50i(**) (standaardinstelling)/24p(*)/25p(**) Beschrijving van menu-items 60i(*)/50i(**): Dit is een gewone instelling voor AVCHD-films. 60p(*) / 50p(**): U kunt films opnemen met het dubbele gegevensvolume van 60i(*), 50i(**) of 30p(*) per eenheidsduur. Wanneer u een film die is opgenomen met deze instelling afspeelt op een TV, moet de TV geschikt zijn voor een 60p(*) of 50p(**) filmweergave. 30p(*): Het wordt aanbevolen om bij het opnemen van films met deze instelling een statief gebruiken. 24p(*)/25p(**) Met deze instelling kunt u films opnemen met een sfeer die cinema beter benadert. Het wordt aanbevolen om bij het opnemen van films met deze instelling een statief gebruiken. * Modellen met het NTSC-kleursysteem ** Modellen met het PAL-kleursysteem Opmerking Op welke media de opgenomen beelden kunnen worden opgeslagen, hangt af van de geselecteerde opnamestand. [130] Hoe te gebruiken Menubediening Beelkwaliteit/-formaat Dubbele video-OPN U kunt de dubbele opnamestand instellen (een MP4 -film opnemen tijdens een filmopname) op aan of uit. 1. - [Beeldkwal./Formaat] - [Dubbele video-OPN] - gewenste instelling.