Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

[142] Hoe te gebruiken

[142] Hoe te gebruiken Menubediening Instellingen Formatteren Tijdens het formatteren worden alle films en foto's gewist om opnameruimte vrij te maken. 1. - [Setup] - [ Media-instellingen] - [Formatteren] - gewenst opnamemedium en selecteer . Opmerking Voor deze bewerking moet dit product worden aangesloten op een stopcontact met behulp van de bijgeleverde netspanningsadapter. Om verlies van belangrijke beelden te voorkomen, moet u die opslaan alvorens opnamemedia te formatteren. Beveiligde films en foto's worden ook gewist. Doe zeker nooit het volgende terwijl [Uitvoeren...] wordt weergegeven. LCD-scherm openen/sluiten. Knoppen op dit product bedienen. De geheugenkaart uit het product verwijderen. De netspanningsadapter loskoppelen. De accu verwijderen. [143] Hoe te gebruiken Menubediening Instellingen Bld. db. best. repar. Repareer het beelddatabasebestand indien nodig, zoals wanneer het bericht verschijnt dat u het beelddatabasebestand dient te repareren. 1. - [Setup] - [ Media-instellingen] - [Bld. db. best. repar.] - gewenst opnamemedium en selecteer . Hint Als u filmbestanden wilt afspelen die zijn bewerkt op een computer of op andere apparatuur en weer zijn geschreven op het opnamemedium, maar er geen beeld wordt weergegeven op

het scherm Gebeurtenisweergave, voert u [Bld. db. best. repar.] uit. [144] Hoe te gebruiken Menubediening Instellingen Bestandsnummer U kunt bepalen hoe het bestandsnummer van foto's/MP4-films wordt toegekend. 1. - [Setup] - [ Media-instellingen] - [Bestandsnummer] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items Reeks (standaardinstelling): Bestandsnummers van foto's/MP4-films worden in volgorde toegewezen. Elke keer dat u een nieuwe foto/MP4-film maakt, krijgt het bestand een hoger nummer. Zelfs wanneer de geheugenkaart wordt vervangen door een andere, blijft de nummering verder lopen in dezelfde volgorde. Terugstellen: Bestandsnummers worden in volgorde toegewezen volgend op het hoogste nummer op het opnamemedium. Wanneer de geheugenkaart wordt vervangen door een andere, wordt een nieuwe nummering gestart voor elke geheugenkaart. [145] Hoe te gebruiken Menubediening Instellingen Gegevenscode Bij weergave geeft dit product de gegevens weer die automatisch zijn geregistreerd tijdens de opname. U kunt de volgende informatie controleren. 1. - [Setup] - [ Weergave-instelling.] - [Gegevenscode] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items Uit (standaardinstelling): De gegevenscode wordt niet weergegeven. Datum/tijd :