Views
7 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

1. - [Setup] - [

1. - [Setup] - [ Aansluiting] - [WPS-Push]. 2. Druk op de WPS-knop van het toegangspunt dat u wilt registreren. Opmerking [WPS-Push] vereist dat het toegangspunt is beveiligd met WPA of WPA2 en dat de registratiemethode met de WPS-drukknop wordt ondersteund. Registreer het toegangspunt handmatig als WEP is ingeschakeld als beveiliging voor uw toegangspunt, of het toegangspunt de registratiemethode met deWPS-drukknop niet ondersteunt. Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt of neem contact op met de beheerder van het toegangspunt voor meer informatie over ondersteunde functies en instellingen van het toegangspunt. Verbindingen komen mogelijk niet tot stand en de afstand waarover kan worden gecommuniceerd, kan korter zijn, afhankelijk van de omgeving en obstakels tussen het product en het toegangspunt, signaalsterkte, materiaal van muren, enzovoort. Verplaats het product of verklein de afstand tussen het product en het toegangspunt. [150] Hoe te gebruiken Menubediening Instellingen Toegangspunt instell. U kunt uw toegangspunt handmatig registreren. Controleer voordat u begint met de procedure, de SSID-naam, de beveiligingsmodus en het wachtwoord voor het toegangspunt. Het wachtwoord is voor sommige apparaten mogelijk vooraf ingesteld. Raadpleeg de bedieningsinstructies van het toegangspunt of neem contact op met de beheerder voor meer informatie. 1. - [Setup] - [ Aansluiting] - [Toegangspunt instell.]. 2. Selecteer het toegangspunt dat u wilt registreren. Het gewenste toegangspunt wordt weergegeven: Selecteer het toegangspunt. Het gewenste toegangspunt wordt niet weergegeven: Selecteer [Handm. instell.] en voer vervolgens de SSID-naam van het toegangspunt in.

Selecteer vervolgens de beveiligingsmodus. 3. Voer het wachtwoord in en selecteer [Volg.] - [Registreer]. Voor toegangspunten met het pictogram vereist. is invoeren van een wachtwoord niet Andere instellingsitems Er kunnen meer instellingsitems zijn, afhankelijk van de status of de instellingsmethode van uw toegangspunt. WPS PIN: Weergave van de PIN die moet worden ingevoerd op het aangesloten apparaat. IP-adres instelling: Selecteer [Automatisch] of [Handmatig]. IP-adres: Voer het vaste adres in als u het IP-adres handmatig invoert. Subnetmasker/Standaardgateway: Wanneer u [IP-adres instelling] instelt op [Handmatig], moet u het IP-adres voor uw netwerkomgeving invoeren. Voorrangsverbinding: Selecteer [Aan] of [Uit]. Opmerking Stel [Voorrangsverbinding] in op [Aan] om het geregistreerde toegangspunt prioriteit te verlenen. Hint Zie "Werken met het toetsenbord" voor meer informatie over het invoeren. [151] Hoe te gebruiken Menubediening Instellingen Naam Appar. Bewerk