Views
10 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

A: Beelden opgenomen in

A: Beelden opgenomen in 16:9 (breedbeeld) B: Beelden opgenomen in 4:3 [156] Hoe te gebruiken Menubediening Instellingen HDMI-resolutie Selecteer de beeldresolutie voor uitvoer wanneer dit product is aangesloten op een TV met een HDMI-kabel. 1. - [Setup] - [ Aansluiting] - [HDMI-resolutie] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items Autom. (standaardinstelling): Voert automatisch het juiste signaal uit afhankelijk van het type TV. 2160p/1080p (FDR-AX100/FDR-AX100E): Voert 4K-films uit bij 2160p en HD-films bij 1080p. 1080p: Voert het signaal 1080p uit. 4K-films worden geconverteerd naar HD voordat ze worden uitgevoerd. 1080i: Voert het signaal 1080i uit. 4K-films worden geconverteerd naar HD voordat ze worden uitgevoerd. 720p: Voert het signaal 720p uit. 4K-films worden geconverteerd naar HD voordat ze worden uitgevoerd. [157] Hoe te gebruiken Menubediening Instellingen CTRL. VOOR HDMI

Wanneer dit product wordt aangesloten op een TV die kan BRAVIA Sync met behulp van een HDMI-kabel, kunt u films op dit product afspelen door de afstandsbediening van de TV op de TV te richten. 1. - [Setup] - [ Aansluiting] - [CTRL. VOOR HDMI] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items Aan (standaardinstelling): Dit product kan worden bediend met de afstandsbediening van de TV. Uit: Dit product kan niet worden bediend met de afstandsbediening van de TV. [158] Hoe te gebruiken Menubediening Instellingen USB-aansluiting Selecteer dit item als geen USB-verbinding tot stand wordt gebracht, zelfs niet wanneer u dit product op een extern apparaat aansluit met de ingebouwde USB-kabel. 1. - [Setup] - [ Aansluiting] - [USB-aansluiting]. [159] Hoe te gebruiken Menubediening Instellingen USB-verbindingsinst. U kunt de USB-overdrachtsmodus instellen om dit product aan te sluiten op een computer of andere USB-apparatuur. 1. - [Setup] - [ Aansluiting] - [USB-verbindingsinst.] - gewenste instelling. Beschrijving van menu-items Autom. (standaardinstelling): Dit product selecteert de USB-overdrachtsmodus automatisch, afhankelijk van het aangesloten apparaat. MTP: