Views
6 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Stel de accu niet bloot

Stel de accu niet bloot aan water. De accu is niet waterbestendig. De aanduiding van de resterende accuspanning Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld terwijl de indicator voor de resterende accuspanning aangeeft dat er voldoende stroom is, laadt u de accu nogmaals volledig op. De resterende accuspanning wordt correct weergegeven. Soms kan de juiste aanduiding echter niet worden weergegeven als de accu geruime tijd achtereen aan hitte is blootgesteld of lang in volledig opgeladen toestand is blijven liggen of als de accu erg intensief is gebruikt. Afhankelijk van de omstandigheden en de omgevingstemperatuur knippert het pictogram , waarmee wordt aangegeven dat de accu bijna leeg is, hoewel de accu nog ongeveer 20 minuten kan worden gebruikt. De accu bewaren Als de accu langere tijd niet wordt gebruikt, moet u de accu één keer per jaar volledig opladen en ontladen met dit product zodat de accu goed blijft werken. Als u de accu wilt opbergen, verwijdert u deze uit dit product en bewaart u de accu op een droge, koele plaats. U kunt de accu op dit product volledig ontladen door - [Setup] - [ Algemene instelling.] - [Stroombesparing] - [Uit] te selecteren en dit product in de opnamepauzestand te laten tot het apparaat wordt uitgeschakeld. De levensduur van de accu De capaciteit van de accu neemt af mettertijd en door herhaaldelijk gebruik. Het is waarschijnlijk tijd voor een nieuwe accu als de gebruiksduur tussen twee keer opladen te kort wordt. De levensduur van een accu is afhankelijk van de omstandigheden waaronder deze wordt bewaard en gebruikt. [188] Hoe te gebruiken Aanvullende informatie Dit product gebruiken Gebruik en onderhoud Opnemen Test de opnamefunctie voordat u begint met opnemen, zodat u zeker weet dat beeld en geluid zonder problemen zullen worden opgenomen. Er wordt geen vergoeding verstrekt voor de inhoud van opnamen, ook niet als er niet kan worden opgenomen of afgespeeld als gevolg van een storing van dit product, problemen met de opnamemedia, enzovoort. Televisiekleursystemen verschillen afhankelijk van het land/de regio. U kunt de opnamen

alleen weergeven op een televisie die het signaalformaat voor dit product ondersteunt. Voor televisieprogramma's, films, videobanden en ander beeldmateriaal gelden mogelijk auteursrechten. Het opnemen van dergelijk materiaal zonder toestemming kan een inbreuk betekenen op de wetgeving inzake auteursrechten. LCD-scherm Het LCD-scherm is vervaardigd met uiterst verfijnde precisietechnologie en dat maakt dat minstens 99,99% van de pixels voor gebruik beschikbaar is. Soms kunnen er echter constant zwarte en/of heldere stipjes (wit, rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherm. Deze stipjes zijn een normaal resultaat van het fabricageproces en hebben geen enkele invloed op de opnames. A: Witte, rode, blauwe of groene stipjes B: Zwarte stipjes Over deze Help-gids, illustraties en schermaanduidingen De beelden die in deze Help-gids zijn weergegeven ter illustratie, zijn opgenomen met een digitale camera en kunnen bijgevolg verschillen van de beelden en schermaanduidingen van dit product. De afbeeldingen en schermaanduidingen van dit product zijn bovendien vergroot of vereenvoudigd om ze begrijpelijker te maken. Ontwerp en specificaties van dit product en accessoires kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In de Help-gids worden DVD-discs die zijn opgenomen in HD-beeldkwaliteit (HD) AVCHDdiscs genoemd. Over het gebruik en opslagplaatsen Dit product is niet stofdicht en evenmin druppel- of waterbestendig. Houd dit product niet vast bij de volgende onderdelen en ook niet bij de afdekkingen van de aansluitingen. A: LCD-scherm B: Ingebouwde USB-kabel C: Beeldzoeker D: Schoenkap