Views
7 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

en/of andere landen.

en/of andere landen. Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc. Wi-Fi, het Wi-Fi-logo, Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA en WPA2 zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance. DLNA en DLNA CERTIFIED zijn handelsmerken van Digital Living Network Alliance. De N-markering is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. " " en "PlayStation" zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Computer Entertainment Inc. Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC. Facebook en het "f"-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Facebook, Inc. YouTube en het YouTube-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google Inc. Andere systeemnamen en productnamen die in deze Help-gids worden vermeld, zijn meestal gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de respectieve ontwikkelaars. en ® zijn niet elke keer vermeld in deze Help-gids. Geniet nog meer van uw PlayStation 3 door de toepassing voor PlayStation 3 te downloaden vanuit PlayStation Store (indien beschikbaar.) De toepassing voor PlayStation 3 vereist een PlayStation Network-account en het downloaden van de toepassing. Toegankelijk in regio's waar PlayStation Store beschikbaar is. [200] Hoe te gebruiken Aanvullende informatie Licentie Opmerkingen over de licentie DIT PRODUCT HEEFT ONDER DE AVC-PATENTENPORTEFEUILLE EEN LICENTIE VOOR HET PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK VAN EEN KLANT OM (i) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE AVC-STANDAARD ("AVC-VIDEO") EN/OF (ii) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE WAS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK EN/OF VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER MET LICENTIE VOOR DE LEVERING VAN AVC-VIDEO. ER WORDT GEEN LICENTIE TOEGEKEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN VIA MPEG LA, L.L.C. ZIE Wij leveren de software in dit product op basis van licentieovereenkomsten met de eigenaren van de respectievelijke auteursrechten. Op basis van verzoeken van de houders van het

auteursrecht van deze toepassingen, zijn we verplicht u op de hoogte te stellen van het volgende. Lees de onderstaande hoofdstukken door. Exemplaren van de licenties zijn (in het Nederlands) opgeslagen in het interne geheugen van dit product. Breng een massaopslagverbinding tot stand tussen dit product en een computer en lees de bestanden in de map "LICENSE" in "PMHOME". Informatie over software waarop GNU GPL/LGPL van toepassing is Dit product bevat software die in aanmerking komt voor de GNU General Public License (hierna "GPL" genoemd) of GNU Lesser General Public License (hierna "LGPL" genoemd). Hiermee wordt aangegeven dat u recht hebt op toegang tot de broncode voor deze software en deze mag aanpassen en opnieuw distribueren volgens de voorwaarden van de bijgeleverde GPL/LGPL. U vindt de broncode op internet. U kunt deze downloaden via de volgende URL. Selecteer tijdens het downloaden van de broncode FDR-AX100/HDR-CX900 als model voor dit product. http://www.sony.net/Products/Linux/ Wij hebben liever dat u geen contact met ons opneemt over de inhoud van de broncode. Exemplaren van de licenties zijn (in het Nederlands) opgeslagen in het interne geheugen van dit product. Breng een massaopslagverbinding tot stand tussen dit product en een computer en lees de bestanden in de map "LICENSE" in "PMHOME". [201] Hoe te gebruiken Aanvullende informatie Zoomniveaus Zoomniveaus Als u een film opneemt met ([Helder Beeld Zoom]) 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E): 18 keer SteadyShot ingesteld op [Actief] HD: 24 keer Als u een film opneemt of foto maakt met SteadyShot ingesteld op [Standaard] of [Uit] 12 keer Wanneer [Digitale zoom] is ingesteld op [160x] 160 keer