Views
9 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

[Scènekeuze]

[Scènekeuze] [Foto-effect] [ Filmeffect] [Auto windruisreduct.] [ SteadyShot] [Automat. tegenlicht] [Gezichtsherkenning] IRIS Sluitertijd Gain (ISO) [208] Probleemoplossing Probleemoplossing Accu/stroombronnen De stroom wordt plotseling uitgeschakeld. Gebruik de netspanningsadapter. Met de standaardinstelling schakelt dit product automatisch uit wanneer het meer dan 2 minuten niet wordt gebruikt ([Stroombesparing]). Wijzig de instelling voor [Stroombesparing] of schakel het toestel weer in. Laad de accu op. [209] Probleemoplossing Probleemoplossing Accu/stroombronnen Het POWER/CHG (opladen)-lampje brandt niet als u de accu oplaadt. Schakel dit product uit. Bevestig de opgeladen accu correct aan dit product. Sluit het netsnoer correct aan op een stopcontact . Het opladen van de accu is voltooid. [210] Probleemoplossing Probleemoplossing Accu/stroombronnen Het POWER/CHG (opladen)-lampje knippert wanneer de accu wordt opgeladen.

Wanneer de accu wordt opgeladen met de ingebouwde USB-kabel, koppelt u de ingebouwde USB-kabel los en sluit u die weer aan. Als de temperatuur van de accu te hoog of te laag is, kunt u de accu mogelijk niet opladen. Bevestig de opgeladen accu correct aan dit product. Als het probleem blijft optreden, trekt u de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact en neemt u contact op met de Sony-leverancier. De accu is mogelijk beschadigd. [211] Probleemoplossing Probleemoplossing Accu/stroombronnen De resterende accuspanning wordt niet correct weergegeven. De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag. Dit duidt niet op een storing. De accu is niet voldoende opgeladen. Laad de accu nogmaals volledig op. Als het probleem niet verholpen is, vervangt u de accu door een nieuwe. De resterende accuspanning die wordt aangegeven, is mogelijk niet correct, afhankelijk van de omgeving waarin dit product wordt gebruikt. [212] Probleemoplossing Probleemoplossing Accu/stroombronnen De accu raakt snel leeg. De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag. Dit duidt niet op een storing. De accu is niet voldoende opgeladen. Laad de accu nogmaals volledig op. Als het probleem niet verholpen is, vervangt u de accu door een nieuwe. [213] Probleemoplossing Probleemoplossing Scherm Menu-items worden grijs weergegeven. U kunt items die grijs worden weergegeven, niet selecteren in de huidige stand voor opnemen/afspelen. U kunt bepaalde functies niet tegelijkertijd activeren.