Views
9 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Foto's kunnen niet

Foto's kunnen niet worden afgespeeld. Het kan zijn dat foto's niet kunnen worden afgespeeld als u bestanden of mapnamen hebt gewijzigd of de gegevens hebt bewerkt op een computer. (De bestandsnaam knippert in dat geval.) Dit duidt niet op een storing. [244] Probleemoplossing Probleemoplossing Afspelen De film staat stil. Foto's die zijn gemaakt tijdens het opnemen van een film, worden weergegeven. Normaal worden films en foto's continu afgespeeld. [245] Probleemoplossing Probleemoplossing Afspelen Op een miniatuur wordt een pictogram weergegeven. Het beelddatabasebestand is mogelijk beschadigd. Controleer het databasebestand door - [Setup] - [ Media-instellingen] - [Bld. db. best. repar.] en vervolgens het opnamemedium te selecteren. Als het nog altijd wordt weergegeven, wist u het beeld met . kan worden weergegeven op een beeld dat is opgenomen op andere apparaten, is bewerkt op een computer, enzovoort. De netspanningsadapter of accu is verwijderd terwijl het pictogram van de opnamemedia in de rechterbovenhoek van het scherm aanstond, of voordat het toegangslampje was gedoofd na het opnemen. Hierdoor kunnen uw beeldgegevens beschadigd raken en wordt weergegeven. [246] Probleemoplossing Probleemoplossing Afspelen U hoort geen geluid of bijna geen geluid tijdens het afspelen.

Zet het volume hoger. Als u het volume van het geluid verlaagt tot de minimumwaarde door [Audio opnameniveau] aan te passen, kan bij films geen geluid worden opgenomen. Geluid kan niet worden opgenomen bij het filmen met [Vloeinde lngz.OPN.] of [Golfopname]. [247] Probleemoplossing Probleemoplossing Afspelen De balans tussen geluid links en rechts is verstoord bij het afspelen van films op computers of andere apparaten. Wijzig het geluidsconversietype (downmix-type) wanneer u afspeelt op 2-kanaals stereoapparaten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het afspeelapparaat voor meer informatie. Wijzig het geluid in 2-kanaals geluid wanneer u een disc maakt met behulp van de software PlayMemories Home. Dit gebeurt wanneer het geluid dat is opgenomen in 5.1-kanaals surround wordt geconverteerd naar 2-kanaals geluid (normaal stereogeluid) door een computer of een ander apparaat. Dit duidt niet op een storing. Neem geluid op met [Audiostand] ingesteld op [2ch stereo]. [248] Probleemoplossing Probleemoplossing Wi-Fi Het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken, wordt niet weergegeven. Afhankelijk van het signaal, wordt het draadloze toegangspunt mogelijk niet weergegeven op dit product. Plaats dit product dichter bij het draadloze toegangspunt. Afhankelijk van de configuratie wordt het draadloze toegangspunt mogelijk niet weergegeven op dit product. Zie voor de juiste instellingen de handleiding van het draadloze toegangspunt. [249] Probleemoplossing Probleemoplossing Wi-Fi [WPS-Push] werkt niet.