Views
10 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sluit vervolgens dit

Sluit vervolgens dit product in de juiste volgorde weer aan op de computer. Als zowel de ingebouwde USB-kabel als de Multi/Micro USB-aansluiting van dit product tegelijkertijd verbonden is met externe apparaten, ontkoppelt u de aansluiting die niet is verbonden met een computer. [264] Probleemoplossing Weergave zelfdiagnose/waarschuwingen Weergave zelfdiagnose/waarschuwingen Weergave zelfdiagnose Als er aanduidingen op het LCD-scherm of de beeldzoeker verschijnen, controleert u het volgende. Als het probleem blijft optreden nadat u herhaaldelijk hebt geprobeerd dit op te lossen, neemt u contact op met de Sony-leverancier of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst. Geef wanneer u contact opneemt, de volledige foutcode door die begint met C of E en die op het LCD-scherm wordt weergegeven. U hoort een melodie als een belangrijke waarschuwing op het LCD-scherm verschijnt. C:(of E:) : (Weergave zelfdiagnose) C:04: U gebruikt niet de bijbehorende accu. Gebruik de bijbehorende accu. Sluit de stekker van de netspanningsadapter stevig aan op de DC IN-aansluiting van dit product. C:06: De temperatuur van de accu is te hoog. Vervang de accu of leg deze op een koele plaats. C:13: / C:32: Verwijder de stroombron. Sluit deze opnieuw aan en schakel het product weer in. E: : Volg de stappen vanaf 2 bij "Bij problemen". (Waarschuwing accuniveau) De accu is bijna leeg. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden of de acculading kan resteren er nog ca. 20 minuten. knipperen, ook al

(Waarschuwing met betrekking tot de temperatuur van de accu) De temperatuur van de accu is te hoog. Vervang de accu of leg deze op een koele plaats. (Waarschuwing voor de geheugenkaart) Langzaam knipperend De vrije ruimte om beelden op te nemen is bijna op. Geen geheugenkaart geplaatst. Snel knipperend Er is niet voldoende vrije ruimte om beelden op te nemen. Sla beelden op andere media op, verwijder overbodige beelden of formatteer de geheugenkaart. Het beelddatabasebestand is mogelijk beschadigd. Controleer het databasebestand door - [Setup] - [ Media-instellingen] - [Bld. db. best. repar.] en vervolgens het opnamemedium te selecteren. De geheugenkaart is beschadigd. (Waarschuwing voor formattering geheugenkaart) De geheugenkaart is beschadigd. De geheugenkaart is niet correct geformatteerd. (Waarschuwing voor incompatibel type geheugenkaart) Incompatibel type geheugenkaart geplaatst. (Waarschuwing met betrekking tot de schrijfbeveiliging van de geheugenkaart) De geheugenkaart is beveiligd tegen schrijven. Toegang tot de geheugenkaart is beperkt door een ander apparaat. (Waarschuwing met betrekking tot het externe apparaat) Het beelddatabasebestand is mogelijk beschadigd. Controleer het databasebestand door - [Setup] - [ Media-instellingen] - [Bld. db. best. repar.] en vervolgens het opnamemedium te selecteren. Het externe apparaat is beschadigd. (Waarschuwing voor formattering extern apparaat) Het externe apparaat is beschadigd. Het externe apparaat is niet correct geformatteerd. (Waarschuwing met betrekking tot cameratrillingen) Dit product is niet stabiel, dus cameratrillingen treden gemakkelijk op. Houd dit product stevig vast met beide handen en neem het beeld op. Houd er echter rekening mee dat de waarschuwing met betrekking tot cameratrillingen niet verdwijnt. (Waarschuwing met betrekking tot foto-opname) Het opnamemedium is vol. Tijdens het verwerken kunnen geen foto's worden opgenomen. Wacht even en maak dan de

 • Page 1 and 2:

  Help-gids: Digitale 4K-videocamera/

 • Page 3 and 4:

  De belichting bijstellen [28] De li

 • Page 5 and 6:

  Een Blu-ray-disc maken [65] Beelden

 • Page 7 and 8:

  AE keuze [97] Low Lux [98] Scèneke

 • Page 9 and 10:

  SSID/WW terugst. [153] Netw.info Te

 • Page 11 and 12:

  De behuizing reinigen [195] Over ve

 • Page 13 and 14:

  Opnemen Door op START/STOP of PHOTO

 • Page 15 and 16:

  Waarschuwingen Waarschuwingen [265]

 • Page 17 and 18:

  6. Handgreepband 7. FOCUS MAGNIFIER

 • Page 19 and 20:

  Als u het LCD-paneel 180 graden dra

 • Page 21 and 22:

  Aan de linkerzijde van het scherm (

 • Page 23 and 24:

  Opnamepixels: 3.840 × 2.160 punten

 • Page 25 and 26:

  Alleen voor HDR-CX900/HDR-CX900E Op

 • Page 27 and 28:

  1. Sluit het LCD-scherm. Schuif de

 • Page 29 and 30:

  Plaats de ingebouwde USB-kabel na g

 • Page 31 and 32:

  2. Selecteer de gewenste taal en se

 • Page 33 and 34:

  Items weergeven op het LCD-scherm I

 • Page 35 and 36:

  Opmerking Voor het opnemen van afbe

 • Page 37 and 38:

  3. Druk licht op PHOTO om scherp te

 • Page 39 and 40:

  [B-A WB] [G-M WB] Hint Welke camera

 • Page 41 and 42:

  ewegend object wilt benadrukken. U

 • Page 43 and 44:

  3. Draai de keuzeknop MANUAL om de

 • Page 45 and 46:

  U kunt handmatig scherpstellen door

 • Page 47 and 48:

  1. Open het LCD-scherm 90 graden te

 • Page 49 and 50:

  [37] Hoe te gebruiken Opnemen Nutti

 • Page 51 and 52:

  3. Selecteer het beeld. Dit product

 • Page 53 and 54:

  1. Naam gebeurtenis 2. Indexscherm

 • Page 55 and 56:

  - [Setup] - [ Weergave-instelling.]

 • Page 57 and 58:

  Hint Als u een opgeslagen scenario

 • Page 59 and 60:

  Hint U kunt beveiligde beelden niet

 • Page 61 and 62:

  IN/UIT-aansluitingen) Met dit produ

 • Page 63 and 64:

  1. Stel de ingangskiezer van de TV

 • Page 65 and 66:

  [54] Hoe te gebruiken Afspelen Beel

 • Page 67 and 68:

  is een interface om video- en audio

 • Page 69 and 70:

  A: Beelden importeren van dit produ

 • Page 71 and 72:

  PlayMemories Home gebruiken Dit pro

 • Page 73 and 74:

  meer scènes opslaan dan hieronder

 • Page 75 and 76:

  A: USB-adapterkabel (afzonderlijk v

 • Page 77 and 78:

  3. Selecteer - [Bewerken/Kopiëren]

 • Page 79 and 80:

  Uw smartphone of tablet gebruiken a

 • Page 81 and 82:

  Uw smartphone of tablet gebruiken a

 • Page 83 and 84:

  5. Selecteer het beeld dat u wilt o

 • Page 85 and 86:

  Houd dit product en uw smartphone b

 • Page 87 and 88:

  Beelden afspelen op een TV (Op TV b

 • Page 89 and 90:

  [80] Hoe te gebruiken De Wi-Fi-func

 • Page 91 and 92:

  Zorg ervoor dat (N-markering) wordt

 • Page 93 and 94:

  A: Subcategoriepictogrammen Wanneer

 • Page 95 and 96:

  Vloeinde lngz.OPN. Dit product legt

 • Page 97 and 98:

  Hint U kunt uw bewegingen controler

 • Page 99 and 100:

  Als u [Witbalans] instelt, wordt [S

 • Page 101 and 102:

  onderwerp zwart is of het licht zwa

 • Page 103 and 104:

  [98] Hoe te gebruiken Menubediening

 • Page 105 and 106:

  (Sneeuw): Heldere beelden van wit l

 • Page 107 and 108:

  Opmerking Als u deze functie in- of

 • Page 109 and 110:

  Dit product gebruikt de SteadyShot-

 • Page 111 and 112:

  NIGHTSHOT-lamp Als u op een donkere

 • Page 113 and 114:

  Normale lach (standaardinstelling):

 • Page 115 and 116:

  [116] Hoe te gebruiken Menubedienin

 • Page 117 and 118:

  2ch stereo ( ): Geluid wordt opgeno

 • Page 119 and 120:

  U kunt de lijnen weergeven en contr

 • Page 121 and 122:

  1. - [Camera/Microfoon] - [ Opname-

 • Page 123 and 124:

  Beschikbare instellingen voor de fr

 • Page 125 and 126:

  Deze instelling is geschikt voor he

 • Page 127 and 128:

  1. Druk op de -knop op dit product

 • Page 129 and 130:

  Alle in gebeur. verw. : De beveilig

 • Page 131 and 132:

  het scherm Gebeurtenisweergave, voe

 • Page 133 and 134:

  [146] Hoe te gebruiken Menubedienin

 • Page 135 and 136:

  Selecteer vervolgens de beveiliging

 • Page 137 and 138:

  Netw.info Terugst. Naast de SSID/he

 • Page 139 and 140:

  Wanneer dit product wordt aangeslot

 • Page 141 and 142: [161] Hoe te gebruiken Menubedienin
 • Page 143 and 144: Vliegtuig-stand Wanneer u aan boord
 • Page 145 and 146: [170] Hoe te gebruiken Menubedienin
 • Page 147 and 148: Initialiseren Alle standaardinstell
 • Page 149 and 150: Bij gebruik van uw computer FDR-AX1
 • Page 151 and 152: tot 30 ˚C wordt aanbevolen. De opn
 • Page 153 and 154: Lange tijd : [Dubbele video-OPN] is
 • Page 155 and 156: Als u een geheugenkaart van Sony ge
 • Page 157 and 158: veranderen, maar dit duidt niet op
 • Page 159 and 160: [187] Hoe te gebruiken Aanvullende
 • Page 161 and 162: alleen weergeven op een televisie d
 • Page 163 and 164: Opmerkingen over het opladen via de
 • Page 165 and 166: [191] Hoe te gebruiken Aanvullende
 • Page 167 and 168: Als u kracht uitoefent bij het scho
 • Page 169 and 170: PAL-M: Brazilië PAL-N: Argentinië
 • Page 171 and 172: Brasilia/Montevideo -02:00: Fernand
 • Page 173 and 174: auteursrecht van deze toepassingen,
 • Page 175 and 176: [205] Probleemoplossing Probleemopl
 • Page 177 and 178: Wanneer de accu wordt opgeladen met
 • Page 179 and 180: zichzelf automatisch uit wanneer di
 • Page 181 and 182: Plaats de afstandsbedieningssensor
 • Page 183 and 184: Als u dit product blijft blootstell
 • Page 185 and 186: [240] Probleemoplossing Probleemopl
 • Page 187 and 188: Zet het volume hoger. Als u het vol
 • Page 189 and 190: De NFC-verbinding werkt niet. Verpl
 • Page 191: duidt niet op een storing. [260] Pr
 • Page 195 and 196: Inconsistenties in beelddatabasebes