Views
9 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

1. DATA CODE-knop Geeft

1. DATA CODE-knop Geeft de datum, tijd en instelgegevens van de camera weer wanneer u op deze knop drukt tijdens het afspelen. 2. PHOTO-knop Het beeld op het scherm wordt opgenomen als stilstaand beeld wanneer u op deze knop drukt. 3. SCAN/SLOW-knoppen 4. / (Vorige/Volgende)-knoppen 5. PLAY-knop 6. STOP-knop 7. DISPLAY-knop 8. Zender 9. START/STOP-knop 10. Motorzoomknoppen 11. PAUSE-knop 12. VISUAL INDEX-knop Geeft een VISUAL INDEX-scherm weer tijdens het afspelen. 13. / / / /ENTER-knoppen Als u op een van deze knopen drukt, wordt er een lichtblauw kader weergegeven op het LCD-scherm. Selecteer een knop of item met / / / en druk vervolgens op ENTER ter bevestiging. [6] Hoe te gebruiken Voor gebruik Schermaanduidingen Schermaanduidingen Wanneer u de instellingen wijzigt worden de volgende aanduidingen weergegeven.

Aan de linkerzijde van het scherm ( ) MENU-knop Opnemen met zelfontspanner [Vliegtuig-stand] ingesteld op [Aan] Fader [Gezichtsherkenning] ingesteld op [Uit] [Lach-sluiter] Handmatige scherpstelling Scènekeuze SteadyShot uit Zebra Reliëf Intelligent automat. In het midden van het scherm ( ) Slide show-inst. Waarschuwing Terugspeelmodus OPNAME/STBY Opnamemodus AE/AF vergrendeling Nightshot NFC Wi-Fi Foto-effect Aan de rechterzijde van het scherm ( ) 60i Framesnelheid (30p/60p/50p/60i/50i/24p/25p), opnamemodus (PS/FX/FH/HQ/LP) en filmformaat Dubbele video-OPN 60 min Resterende accu Opnemen/terugspelen/media bewerken 0:00:00 Teller (uur:minuut:seconde) 00min Geschatte opnametijd 9999 20,0M/14,2M Geschat aantal te maken foto-opnames en fotoformaat