Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

A: MANUAL-knop B:

A: MANUAL-knop B: keuzeknop MANUAL 2. Maak aanpassingen door de keuzeknop MANUAL te draaien. Opmerking De handmatige instellingen blijven behouden, ook als u een ander item aan de keuzeknop MANUAL toewijst. Als u echter [Belichting] instelt nadat u [AE keuze] handmatig hebt ingesteld, heeft [Belichting] voorrang op [AE keuze]. [24] Hoe te gebruiken Opnemen De opnamehelderheid handmatig wijzigen Veelgebruikte menu-items toewijzen aan de MANUALknop U kunt uw gewenste functies toewijzen aan de MANUAL-knop. 1. Houd de MANUAL-knop enkele seconden ingedrukt. Het scherm [Regelaarinstellingen] wordt weergegeven. 2. Draai de keuzeknop MANUAL en selecteer het item dat u wilt toewijzen. 3. Druk op de MANUAL-knop om te bevestigen. Items die u kunt bedienen met de keuzeknop MANUAL [Belichting] [AE keuze] [Kleurtemperat. WB]

[B-A WB] [G-M WB] Hint Welke cameragegevens op het LCD-scherm verschijnen, hangt af van de opnameinstellingen van dit product. De instellingen verschijnen samen met de volgende pictogrammen. : Automatisch : Belichting wordt handmatig ingesteld. [25] Hoe te gebruiken Opnemen De opnamehelderheid handmatig wijzigen De IRIS (diafragma) aanpassen De procedure om de IRIS (diafragma) aan te passen is als volgt. 1. Druk op de PROGRAM AE-knop om de IRIS (diafragma), lichtgevoeligheid (ISO), sluitertijd en belichting in te stellen op [Autom.]. 2. Druk op de IRIS-knop om de IRIS (diafragma) in te stellen op handmatig. Iedere keer dat u de knop indrukt, verspringt de instelling tussen handmatig en automatisch. A: Diafragmawaarde B: Pictogram om bedieningsmodus te wijzigen Beschrijving van pictogrammen om bedieningsmodus te wijzigen (geen pictogram): handmatige bediening : automatische bediening : handmatige bediening van [Belichting]