Views
4 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

weergegeven. Standaard

weergegeven. Standaard kunt u instellen tussen -3dB en +33dB. Hint Wanneer u tijdens het opnemen [Vloeinde lngz.OPN.] gebruikt, kunt u de lichtgevoeligheid (ISO) handmatig aanpassen tussen -3dB en +27dB. In de foto-opnamemodus wordt de weergegeven instelling gewijzigd in ISO en kunt u het bereik aanpassen tussen ISO160 en ISO12800. [28] Hoe te gebruiken Opnemen De opnamehelderheid handmatig wijzigen De belichting bijstellen De procedure om de belichting bij te stellen wanneer [Belichting] is toegewezen aan de MANUAL-knop (standaardinstelling) is als volgt. 1. Druk op de PROGRAM AE-knop om de IRIS (diafragma), lichtgevoeligheid (ISO), sluitertijd en belichting in te stellen op [Autom.]. 2. Druk op de MANUAL-knop om de belichting in te stellen op handmatig. Iedere keer dat u de knop indrukt, verspringt de instelling tussen handmatig en automatisch. A: Instellingswaarde Van links naar rechts: IRIS (diafragma), lichtgevoeligheid (ISO), sluitertijd B: Status instellingen Beschrijving van pictogrammen om bedieningsmodus te wijzigen (geen pictogram): handmatige bediening : automatische bediening : handmatige bediening van [Belichting]

3. Draai de keuzeknop MANUAL om de [Belichting] bij te stellen. De instellingswaarde van de IRIS (diafragma)/lichtgevoeligheid (ISO)/sluitertijd verandert met het aantal keren dat u aan de keuzeknop draait. [29] Hoe te gebruiken Opnemen De opnamehelderheid handmatig wijzigen De lichtintensiteit aanpassen (ND-filter) Met het ND-filter kunt u beelden duidelijk opnemen onder omstandigheden waarin sprake is van teveel licht. 1. Stel de ND FILTER-schakelaar in op MANUAL, en selecteer vervolgens de juiste ND FILTER positie. OFF: Annuleert de ND-filterfunctie. 1: Vermindert de lichtintensiteit tot 1/4. 2: Vermindert de lichtintensiteit tot 1/16. 3: Vermindert de lichtintensiteit tot 1/64. Bij het automatisch aanpassen van de IRIS (diafragma) Wanneer de indicator van het ND-filter knippert, wijzigt u de instelling van de ND FILTERschakelaar overeenkomstig. De indicator van het ND-filter licht nu constant op. Hint Wanneer u de IRIS (diafragma) te nauw instelt om een fel verlicht object te kunnen opnemen, kan het diffractie-verschijnsel ervoor zorgen dat u het object niet scherp kunt stellen. (Diffractie is een normaal verschijnsel bij iedere videocamera.) Door het ND-filter te gebruiken kunt u dit verschijnsel onderdrukken en zo een beter opnameresultaat verkrijgen. Opmerking Wanneer u de instelling van het ND-filter wijzigt tijdens het opnemen, kunnen zowel film als geluid vervormd worden. Wanneer u de IRIS (diafragma) handmatig bijstelt, zal het ND-filterpictogram niet knipperen,