Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

herhalen. [40] Hoe te

herhalen. [40] Hoe te gebruiken Afspelen Beelden afspelen met Gebeurtenisweergave Het scherm bij Gebeurtenisweergave Beschrijft de items die worden weergegeven in de Gebeurtenisweergave. Gebeurtenisweergave 1. Naar het MENU-scherm 2. Naam gebeurtenis 3. Naar de vorige gebeurtenis 4. Naar de film-/foto-opnamestand 5. Korte films afspelen (Gemarkeerde weergave) Wordt alleen weergegeven wanneer [ Bestandsindeling] is ingesteld op [ AVCHD]. 6. Resterende acculading 7. Om het beeldformaat te wijzigen (XAVC S/AVCHD/MP4) Het weergegeven pictogram verschilt afhankelijk van de [ Bestandsindeling]- instelling. 8. Gebeurtenissen 9. Naar de volgende gebeurtenis 10. Tijdlijnbalk 11. Gebeurtenisschaal wijzigen (circa 3 maanden/1,5 jaar) Indexscherm

1. Naam gebeurtenis 2. Indexscherm sluiten 3. Naar de vorige gebeurtenis 4. Naar de volgende gebeurtenis 5. Naar de film-/foto-opnamestand 6. Laatst afgespeelde beeld 7. Opnameduur/aantal foto's 8. Om te wisselen tussen het film-/fotoafspeelscherm (VISUAL INDEX) Selecteer het beeldtype ( FILM, FOTO, FILM/FOTO) dat u wilt afspelen. 9. Film 10. Foto Opmerking Hint Afgebeelde pictogrammen kunnen afwijken, afhankelijk van het model. Verkleinde beelden waardoor u meerdere beelden tegelijkertijd kunt bekijken op een indexscherm, worden "miniaturen" genoemd. [41] Hoe te gebruiken Afspelen Beelden afspelen met Gemarkeerde weergave Een korte film afspelen (Gemarkeerde weergave) U kunt films en foto's bekijken in de vorm van een korte film. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer [ Bestandsindeling] is ingesteld op [ AVCHD]. 1. Open het LCD-scherm en ga naar de afspeelstand door op de (Beelden weergeven)- knop te drukken. U kunt dit ook doen door (Beelden weergeven) op het LCD-scherm te selecteren.