Views
6 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

[49] Hoe te gebruiken

[49] Hoe te gebruiken Afspelen Beelden wijzigen in het afspeelscherm Een film splitsen Een opgenomen film op het gewenste punt splitsen. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer [ Bestandsindeling] is ingesteld op [ AVCHD]. 1. Selecteer - [Splitsen] op het filmafspeelscherm. 2. Selecteer het punt waar u de film in scènes wilt splitsen met / , en selecteer vervolgens . A: Terug naar het begin van de geselecteerde film B: Bepaalt het splitsingspunt preciezer Opmerking Een klein verschil kan zich voordoen tussen het punt dat u selecteert, en het werkelijke splitsingspunt, omdat dit product het splitsingspunt selecteert in stappen van ongeveer een halve seconde. U kunt een XAVC S-film of een MP4 -film niet splitsen. [50] Hoe te gebruiken Afspelen Beelden wijzigen in het afspeelscherm Een foto vastleggen uit een film (modellen met de USB

IN/UIT-aansluitingen) Met dit product kunt u beelden uit opgenomen films vastleggen. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer [ Bestandsindeling] is ingesteld op [ AVCHD]. 1. Selecteer - [Foto vastleggen] dat wordt weergegeven op het afspeelscherm van een film. 2. Selecteer de scene die u op een foto wilt vastleggen met / , en selecteer vervolgens . Het beeldformaat van de foto is [2,1 M]. A: Terug naar het begin van de geselecteerde film B: Bepaalt het vast te leggen punt met meer precisie Opmerking Hint U kunt geen foto's maken op basis van een XAVC S-film. De opnamedatum en -tijd van gefotografeerde filmbeelden zijn hetzelfde als de opnamedatum en -tijd van de films. Wanneer u foto's vastlegt in een film zonder datumcode, zullen de opnamedatum en -tijd van de foto het tijdstip zijn waarop u de foto vastlegde in de film. [51] Hoe te gebruiken Afspelen Beelden afspelen op een 4K-tv Beelden bekijken op een 4K-tv (modellen met de 4K-