Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Manuel d'aide (version imprimable) Néerlandais

Naar comput. verznd. U

Naar comput. verznd. U kunt films en foto's opslaan op uw computer. 1. Installeer de software op de computer Voor Windows: PlayMemories Home www.sony.net/pm/ Voor Mac: Wireless Auto Import www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ Als u dit product voor het eerst aansluit op uw computer nadat u de software hebt geïnstalleerd, stelt u [USB-verbindingsinst.] in op [Autom.] of [MTP] op dit product en sluit u het vervolgens aan op uw computer met de ingebouwde USB-kabel. Als de software al op uw computer is geïnstalleerd,voert u een update naar de nieuwste versie uit. 2. Sluit dit product aan op het toegangspunt van het draadloze netwerk. Als uw toegangspunt de drukknop WPS niet ondersteunt, raadpleegt u [Toegangspunt instell.]. Zie [WPS-Push] als uw toegangspunt de WPS-drukknop ondersteunt. Alleen bij de eerste keer zijn de instellingen voor de stappen 1 en 2 vereist. 3. Druk op de -knop op dit product om naar de afspeelstand te gaan. 4. Selecteer - [Bewerken/Kopiëren] - [Naar comput. verznd.] op het LCD-scherm van dit product. De beelden worden automatisch overgebracht naar de computer en daar opgeslagen. Alleen beelden van nieuwe opnamen worden overgebracht. Opmerking De computer moet zijn ingeschakeld om [Naar comput. verznd.] uit te voeren. Afhankelijk van de instellingen van de toepassing op de computer kan dit product automatisch worden uitgeschakeld na het opslaan van de beelden. Als u beelden wilt importeren en opslaan die zijn opgeslagen op een geheugenkaart, plaatst u de geheugenkaart van tevoren in dit product. Het kan enige tijd in beslag nemen om films en meerdere foto's te importeren. [78] Hoe te gebruiken De Wi-Fi-functie gebruiken Beelden overbrengen naar een TV

Beelden afspelen op een TV (Op TV bekijken) U kunt beelden bekijken op een TV die verbinding heeft met het netwerk, door de beelden van dit product over te brengen. Hierbij hoeft u dit product niet met een kabel aan te sluiten op de TV. Afhankelijk van het soort TV dat u hebt, moet u mogelijk enkele instellingen wijzigen voordat u de beelden kunt afspelen. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de TV. 1. Sluit dit product aan op het toegangspunt van het draadloze netwerk. Zie [Toegangspunt instell.] als uw toegangspunt de WPS-drukknop niet ondersteunt. Zie [WPS-Push] als uw toegangspunt de WPS-drukknop ondersteunt. U kunt stap 1 de tweede keer overslaan. 2. Druk op de -knop op dit product om naar de afspeelstand te gaan. 3. Selecteer - [Bewerken/Kopiëren] - [Op TV bekijken] - het type beeld dat u wilt overbrengen. 4. Speel een film of een foto af op de TV. Opmerking Deze functie is niet beschikbaar voor [ XAVC S 4K] (modellen met de 4K-functionaliteit) en [ XAVC S HD]-films. Deze functie is beschikbaar voor TV's die compatibel zijn met de DLNA-speler. U kunt alleen beelden bekijken op TV's die compatibel zijn met de netwerkfunctie (inclusief bekabeld netwerk). Het kan even duren voordat de beelden worden afgespeeld op de TV. Als u een toegangspunt gebruikt zonder beveiligingsinstelling (WEP/WPA/WPA2) is deze functie niet beschikbaar ter vermijding van toegang van derden. Selecteer het toegangspunt dat u van tevoren op dit product hebt ingesteld bij het aansluiten van uw TV. Gebruik een bekabelde netwerkverbinding voor uw TV om films optimaal te kunnen bekijken. Afhankelijk van de draadloze netwerkomgeving is het mogelijk dat films niet goed worden afgespeeld Afhankelijk van de instellingen van de opgenomen film, kan het zijn dat de film niet goed wordt afgespeeld. [79] Hoe te gebruiken De Wi-Fi-functie gebruiken Een smartphone aansluiten