Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Hongrois

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Hongrois

Formatera

Formatera inspelningsmediet • För att garantera en stabil funktion för minneskortet rekommenderas du att formatera det med videokameran innan det används första gången. • För att formatera minneskortet, välj [Setup] [ Media Settings] [Format] önskat inspelningsmedium . • Genom att formatera minneskortet raderar du all lagrad data på det och du kan inte få tillbaka den. Spara viktig data på en dator etc. Observera • Filmer inspelade på Memory Stick XC-HG Duo eller SDXC-minneskort kan inte importeras till eller spelas upp på datorer eller AV-enheter som inte stödjer exFAT*-filsystemet genom att ansluta videokameran till dessa enheter med USB-kabeln. Kontrollera i förväg att utrustningen som ansluts stödjer exFAT-systemet. Om du ansluter utrustning som inte stödjer exFAT-systemet och formateringsskärmen visas, ska du inte utföra formateringen. Alla inspelade data raderas. * exFAT är ett filsystem som används för Memory Stick XC-HG Duo och SDXC-minneskort. SE 14

Inspelning/uppspelning Inspelning Spela in filmer 1 Öppna LCD-skärmen och tryck på START/STOP för att börja spela in. Zoomspak • Om du vill avbryta inspelningen ska du trycka på START/STOP igen. • Alternativ på LCD-skärmen försvinner om du inte använder videokameran under några sekunder. För att visa alternativen igen, peka var som helst utom på knapparna på LCD-skärmen. Inspelning/uppspelning Observera • Zoomhastigheten blir lite långsammare under filminspelning. • Vid inspelning av filmer i XAVC S 4K-format med bildfrekvensen [30p]/ [25p] avges inte videosignaler till externa medier. Spela in MP4-filmer samtidigt (Dual Video REC) När [Dual Video REC] är inställt på [On] spelar videokameran in filmer i MP4-format medan den samtidigt spelar in filmer i XAVC S 4K-format (FDR-AX100/AX100E), XAVC S HD-format eller AVCHD-format. Välj [Image Quality/Size] [Dual Video REC] önskad inställning. • MP4-formatet är enkelt att använda för uppspelning av filmer på en smartphone eller för överföring till ett nätverk eller till webben. Observera • När [Dual Video REC] är inställt på [On] kan du inte spela in stillbilder under filminspelning genom att trycka på PHOTO. SE 15