Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Hongrois

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Hongrois

Spela in stillbilder

Spela in stillbilder under filminspelning (Dubbel tagning) När [Dual Video REC] är inställt på [Off] kan du spela in stillbilder under filminspelning genom att trycka på PHOTO. Observera • Du kanske inte kan ta stillbilder beroende på inställningarna i [ Mode] och [ Frame Rate]. Förstora bilden för att ställa in fokus mer exakt (Fokusförstoring) REC Tryck på FOCUS MAGNIFIER (sida 45) för att kunna förstora en bild mitt på LCD-skärmen för att kontrollera om den är i fokus. • visas på varje sida av den förstorade delen. Tryck på en av symbolerna för att flytta bilden i önskad riktning. • Om du trycker mitt på den förstorade delen växlas förstoringsgraden enligt följande: Filmer: mellan 2X och 4X Stillbilder: mellan 6,3X och 12,6X Observera • Även om bilden som visas på videokameran har förstorats är bilden som spelats in inte förstorad. Dämpa rösten på den person som spelar in filmen (My Voice Canceling) Tryck på (My Voice Canceling) (sidan 46). Rösten för den person som spelar in filmen kommer att dämpas. SE 16

Ta stillbilder 1 Öppna LCD-skärmen och välj [MODE] (Photo). • Du kan också växla mellan (Movie) och (Photo) genom att trycka på / (Shooting Mode)-knappen. 2 Tryck lätt på PHOTO för att justera skärpan och tryck sedan ner den helt. Zoomspak Inspelning/uppspelning • När skärpan är rätt inställd visas AE/AF-låsindikatorn på LCDskärmen. SE 17