Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Hongrois

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Hongrois

• Benämningen HDMI

• Benämningen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. •Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. • Mac är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. • Intel, Pentium och Intel Core är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller i andra länder. • SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. • Android och Google Play är registrerade varumärken som tillhör Google Inc. • iOS är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. • Wi-Fi, Wi-Fi-logotypen, Wi-Fi PROTECTED SET-UP är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. • N-märket är ett varumärke eller ett registrerade varumärken som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder. • Facebook och ”f”-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Facebook, Inc. • YouTube och YouTubelogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc. • iPhone och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder. Alla övriga produktnamn som nämns i den här bruksanvisningen kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Vidare är och ® inte utsatta i varje enskilt fall i den här handboken. SE 44

Delar och reglage Siffrorna inom ( ) är referenser till sidor. Fjärrkontrollsensor Kamerans inspelningslampa NIGHT SHOT-lampa Multi/mikro-USB-terminal stödjer Micro USB-kompatibla enheter. Om du använder en adapterkabel (säljs separat), kan du också använda tillbehör via en anslutning för A/Vfjärrkontroll. Multi-gränssnittssko Information om kompatibla tillbehör till Multigränssnittsskon finns på Sony:s webbplats i ditt område, eller kontakta din Sonyåterförsäljare eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad. Funktion garanteras inte med andra tillverkares tillbehör. Om du använder en skoadapter (säljs separat), kan du också använda tillbehör som är kompatibla med en Active Interface Shoe. PHOTO-knapp (17) Zoomspak (15, 17) N-märke (32) NFC: Near Field Communication Ögla för axelrem Grepprem FOCUS MAGNIFIER-knapp (mikrofon)-kontakt (PLUG IN POWER) Inbyggd mikrofon Objektivring Objektiv (ZEISS-objektiv) ZOOM/FOCUS-omkopplare AF/MF-knapp MANUAL-knapp MANUAL-ratt Manuella funktioner kan tilldelas knappen och ratten. SE 45 Övrigt