Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Hongrois

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Hongrois

Justering af

Justering af eksponeringen Når [Exposure] er tildelt til MANUAL-drejeknappen , kan du justere eksponeringen på følgende måde. 1 Tryk på MANUAL for at skifte eksponeringen til justeringstilstanden. 2 Drej MANUAL-drejeknappen for at justere eksponeringen. • Indstillingsværdierne for iris (blændeåbning), lukkerhastighed og forøgelse (ISO) skifter, når der drejes på drejeknappen. • Du kan bruge MANUAL-drejeknappen , når værdierne er fremhævet Sådan går du tilbage til den automatiske justeringstilstand Tryk på MANUAL igen. • vises ud for hver enkelt værdi, værdierne fremhæves ikke længere. Tildeling af et menupunkt til MANUAL-drejeknappen 1 Tryk på og hold MANUAL nede i nogle få sekunder. • De menupunkter, du kan styre med MANUAL-drejeknappen , vises på [Dial Setting]-skærmen. 2 Drej MANUAL-drejeknappen for at vælge det menupunkt, der skal tildeles, og tryk derefter på MANUAL . DK 20

Sådan foretager du en manuel justering vha. MANUAL-drejeknappen Tryk på MANUAL for at skifte til den manuelle justeringstilstand. Drej MANUAL-drejeknappen for at foretage justeringen. • Hvis du vil gå tilbage til den automatiske justeringstilstand, skal du trykke på MANUAL igen. Justering af lysintensiteten (ND-filter) Du kan optage motivet tydeligt ved at bruge ND-filterfunktionen, optagelsesmiljøet er for lyst. 1 Indstil ND FILTER-kontakten til MANUAL, og vælg derefter den relevante ND FILTER-position . OFF: Slår ND-filterfunktionen fra. 1: Reducer lysintensiteten til 1/4. 2: Reducer lysintensiteten til 1/16. 3: Reducer lysintensiteten til 1/64. Optagelse/afspilning Bemærkninger • Hvis du ændrer ND-filterindstillingen under optagelsen, kan film og lyd blive forvrænget. • Når ND FILTER-knappen står på AUTO, skal du vælge OFF eller 1 (1/4) af ND FILTER-positionen. Når du ønsker at vælge 2 (1/16) eller 3 (1/64), skal du stille ND FILTER-knappen på MANUAL. Fokusering eller zooming med objektivringen Du kan fokusere manuelt, afhængigt af optageforholdene. 1 Tryk på AF/MF for at skifte til manuel fokuseringstilstand. • vises, når kameraet er i manuel fokuseringstilstand. 2 Betjen ZOOM/FOCUS-kontakten , og drej objektivringen . • FOCUS: Du kan fokusere manuelt ved at dreje objektivringen. • ZOOM: Du kan zoome ved at dreje den objektivringen. DK 21