Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Hongrois

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Hongrois

Usuwanie obrazów

Usuwanie obrazów Wybrać opcję [Jakość/rozm.obrazu] [ Format pliku] format usuwanych obrazów. • Dostępny format zależy od ustawienia [ Format pliku]. Wybrać opcję [Edycja/Kopiuj] [Kasuj] [Wiele obrazów] typ obrazu do usunięcia. Dotknąć i wyświetlić znak na obrazach do usunięcia, a następnie wybrać . PL 24

Wyświetlanie obrazów na telewizorze Odtwarzanie obrazów Obrazy do odtworzenia mogą zostać ograniczone w zależności od kombinacji formatu filmu w momencie nagrywania, typu odtwarzanych obrazów wybranego na ekranie Podgląd wydarzeń i ustawień wyjścia HDMI. 1 Połączyć gniazdo HDMI OUT kamery z gniazdem HDMI IN telewizora, używając dostarczonego przewodu HDMI. Nagrywanie/Odtwarzanie Kierunek przepływu sygnału Ustawianie odtwarzania obrazów Format filmu Telewizor [Rozdzielczość HDMI] Visual index (strona 23) Rozdzielczość odtwarzania XAVC S 4K Telewizor 4K [Auto], [2160p/ 1080p] FILM ZDJĘCIE FILM/ FOTO Rozdzielczość 4K [1080p], [1080i], [720p] FILM FILM/ FOTO ZDJĘCIE Wysoka rozdzielczość (HD) Rozdzielczość 4K PL 25

 • Page 1 and 2: 4-534-653-21(1) Digital 4K Video Ca
 • Page 3 and 4: Aby skorzystać z zasilacza sieciow
 • Page 5 and 6: Uzyskiwanie dodatkowych informacji
 • Page 7 and 8: Format nagrywania i dostępny tryb
 • Page 9 and 10: Ładowanie akumulatora 1 Wyłączy
 • Page 11 and 12: Wyjmowanie akumulatora Wyłączyć
 • Page 13 and 14: Wkładanie karty pamięci 1 Otworzy
 • Page 15 and 16: Nagrywanie/Odtwarzanie Nagrywanie N
 • Page 17 and 18: Robienie zdjęć 1 Otworzyć monito
 • Page 19 and 20: Korzystanie z funkcji regulacji rę
 • Page 21 and 22: Regulowanie natężenia światła (
 • Page 23: 3 Wybrać obraz. Powrót do ekranu
 • Page 27 and 28: Odtwarzanie przyciętych filmów na
 • Page 29 and 30: Podłączanie zewnętrznych nośnik
 • Page 31 and 32: Korzystanie z funkcji Wi-Fi Instalo
 • Page 33 and 34: 3 Połączyć kamerę ze smartfonem
 • Page 35 and 36: Jeśli numer SSID i hasło bezprzew
 • Page 37 and 38: Twarz Wykrywanie twarzy Zdjęcie z
 • Page 39 and 40: Pozostałe Środki ostrożności Za
 • Page 41 and 42: Rozwiązywanie problemów W razie j
 • Page 43 and 44: Złącza wejściowe i wyjściowe Gn
 • Page 45 and 46: • Blu-ray Disc i Blu-ray są znak
 • Page 47 and 48: Mocowanie osłony przeciwodblaskowe
 • Page 49 and 50: Indeks A Akumulator 9 Android 31 Ap
 • Page 51 and 52: PL 51 Pozostałe
 • Page 53 and 54: Ha a hálózati tápegység a fali
 • Page 55 and 56: Ismerkedés a videokamerával (Súg
 • Page 57 and 58: Rögzítési formátum és az elér
 • Page 59 and 60: Az akkumulátor töltése 1 Kapcsol
 • Page 61 and 62: A videokamera használata fali duga
 • Page 63 and 64: Memóriakártya behelyezése 1 Nyis
 • Page 65 and 66: Felvétel/lejátszás Felvétel Moz
 • Page 67 and 68: Fényképek készítése 1 Nyissa k
 • Page 69 and 70: A kézi beállítási funkciók has
 • Page 71 and 72: A fényintenzitás beállítása (N
 • Page 73 and 74: 3 Válassza ki a képet. Visszalép
 • Page 75 and 76:

  Képek megjelenítése TV-készül

 • Page 77 and 78:

  XAVC S 4K formátumban felvett vág

 • Page 79 and 80:

  Külső médiaeszköz csatlakoztat

 • Page 81 and 82:

  A Wi-Fi funkció használata A Play

 • Page 83 and 84:

  3 Csatlakoztassa a videokamerát az

 • Page 85 and 86:

  4 Kezdjen el képeket küldeni a vi

 • Page 87 and 88:

  Arc Arcfelismerés Mosoly exponál

 • Page 89 and 90:

  Egyéb Óvintézkedések Hálózati

 • Page 91 and 92:

  Hibaelhárítás Ha problémát tap

 • Page 93 and 94:

  USB-aljzat: „A” típusú (beép

 • Page 95 and 96:

  • Az Intel, a Pentium és az Inte

 • Page 97 and 98:

  POWER gomb WHITE BALANCE gomb PRO

 • Page 99 and 100:

  Tárgymutató A Akkumulátor 9 Andr

 • Page 101 and 102:

  HU 51 Egyéb

 • Page 103 and 104:

  VARNING Batteriet får inte förtä

 • Page 105 and 106:

  Ta reda på mer om videokameran (Hj

 • Page 107 and 108:

  Inspelningsformat och tillgängliga

 • Page 109 and 110:

  Ladda batteriet 1 Stäng av videoka

 • Page 111 and 112:

  Ta ut batteriet Stäng av videokame

 • Page 113 and 114:

  Sätta i ett minneskort 1 Öppna lo

 • Page 115 and 116:

  Inspelning/uppspelning Inspelning S

 • Page 117 and 118:

  Ta stillbilder 1 Öppna LCD-skärme

 • Page 119 and 120:

  Använda manuella justeringsfunktio

 • Page 121 and 122:

  Justera ljusintensiteten (ND-filter

 • Page 123 and 124:

  3 Välj bilden. Gå tillbaka till E

 • Page 125 and 126:

  Visa bilder på en TV Spela upp bil

 • Page 127 and 128:

  Spela upp beskurna filmer som spela

 • Page 129 and 130:

  Ansluta en extern mediaenhet I det

 • Page 131 and 132:

  Använda Wi-Fifunktionen iOS Insta

 • Page 133 and 134:

  Ange lösenordet som visas på vide

 • Page 135 and 136:

  4 Börja skicka bilder från videok

 • Page 137 and 138:

  Face Face Detection Smile Shutter S

 • Page 139 and 140:

  Övrigt Försiktighetsåtgärder N

 • Page 141 and 142:

  Specifikationer System Signalformat

 • Page 143 and 144:

  90 mm × 83,5 mm × 223,5 mm (b/h/d

 • Page 145 and 146:

  Delar och reglage Siffrorna inom (

 • Page 147 and 148:

  Ögonsensor När LCD-skärmen är s

 • Page 149 and 150:

  S SD-minneskort 13 Slutartid 19 Sma

 • Page 151 and 152:

  løbet af blot 2 timer og kan føre

 • Page 153 and 154:

  Lær mere om videokameraet (Hjælp

 • Page 155 and 156:

  Optageformat og den tilgængelige o

 • Page 157 and 158:

  Sådan oplades batteriet 1 Sluk for

 • Page 159 and 160:

  Sådan fjernes batteriet Sluk video

 • Page 161 and 162:

  Isætning af et hukommelseskort 1

 • Page 163 and 164:

  Optagelse/afspilning Optagelse Opta

 • Page 165 and 166:

  Optagelse af fotos 1 Åbn LCD-skær

 • Page 167 and 168:

  Brug af de manuelle justeringsfunkt

 • Page 169 and 170:

  Sådan foretager du en manuel juste

 • Page 171 and 172:

  3 Vælg billedet. Sådan går du ti

 • Page 173 and 174:

  Visning af billeder på et tv Afspi

 • Page 175 and 176:

  Afspilning af beskårne film i XAVC

 • Page 177 and 178:

  Tilslutning af en ekstern medieenhe

 • Page 179 and 180:

  Brug af Wi-Fifunktionen iOS Instal

 • Page 181 and 182:

  2 3 Vælg det billede, du ønsker a

 • Page 183 and 184:

  4 Begynd at sende billeder fra vide

 • Page 185 and 186:

  Face Face Detection Smile Shutter S

 • Page 187 and 188:

  Andre Forholdsregler Vekselstrømsa

 • Page 189 and 190:

  Specifikationer System Signalformat

 • Page 191 and 192:

  Opbevaringstemperatur: -20 °C til

 • Page 193 and 194:

  Dele og knapper Tallene i ( ) er re

 • Page 195 and 196:

  Øjesensor Når LCD-skærmen er luk

 • Page 197 and 198:

  R Rediger 22 Rem 47 S SD-hukommelse

 • Page 199 and 200:

  VAROITUS Älä niele akkua, kemiall

 • Page 201 and 202:

  Lisätietoja videokamerasta (Käytt

 • Page 203 and 204:

  Tallennusmuoto ja käytettävissä

 • Page 205 and 206:

  Akun lataaminen 1 Sammuta videokame

 • Page 207 and 208:

  Akun irrottaminen Katkaise virta vi

 • Page 209 and 210:

  Muistikortin asettaminen 1 Avaa kan

 • Page 211 and 212:

  Kuvaus/toisto Kuvaus Videoiden kuva

 • Page 213 and 214:

  Valokuvien kuvaaminen 1 Avaa LCD-n

 • Page 215 and 216:

  Manuaalisten säätötoimintojen k

 • Page 217 and 218:

  Valon voimakkuuden säätäminen (N

 • Page 219 and 220:

  3 Valitse kuva. Palaa tapahtumanäk

 • Page 221 and 222:

  Kuvien katsominen TV:ssä Kuvien to

 • Page 223 and 224:

  XAVC S 4K-muodossa kuvattujen trimm

 • Page 225 and 226:

  Ulkoisen tallennuslaitteen liittäm

 • Page 227 and 228:

  Wi-Fi-toiminnon käyttäminen iOS

 • Page 229 and 230:

  2 3 Valitse siirrettävä kuvatyypp

 • Page 231 and 232:

  4 Aloita kuvien lähettäminen vide

 • Page 233 and 234:

  Face Face Detection Smile Shutter S

 • Page 235 and 236:

  Muuta Varotoimet Verkkovirtalaite

 • Page 237 and 238:

  Tekniset tiedot Järjestelmä Signa

 • Page 239 and 240:

  Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C

 • Page 241 and 242:

  Osat ja säätimet Sulkeissa ( ) ol

 • Page 243 and 244:

  Käsihihnan kiristäminen ////ENTER

 • Page 245 and 246:

  Täysi lataus 10 U USB-sovitinkaape