Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Tchèque

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Tchèque

Správným nakládáním

Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, které jsou na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili. CZ 4

Podrobné informace o videokameře (Příručka) Příručka je k dispozici on-line. Tato příručka obsahuje podrobné pokyny týkající se řady funkcí videokamery. 1 Přejděte na stránku podpory společnosti Sony. http://www.sony.net/ SonyInfo/Support/ 2 Vyberte svoji zemi nebo region. 3 Na stránce podpory vyhledejte název modelu své videokamery. • Označení modelu videokamery naleznete na její spodní straně. • Tato příručka popisuje několik modelů. Dostupné modely se liší podle zemí/regionů. Obsah Čtěte jako první ......................... 2 Podrobné informace o videokameře (Příručka) ....... 5 Výběr formátu záznamu videoklipů ............................. 6 Začínáme .....................8 Dodané položky ........................ 8 Nabíjení modulu akumulátoru ........................ 9 Zapnutí napájení ...................... 12 Vložení paměťové karty ........... 13 Záznam/přehrávání ... 15 Nahrávání ................................. 15 Použití funkcí manuálního seřízení ................................19 Přehrávání ............................... 22 Prohlížení obrazů v televizoru ............................ 25 Ukládání obrazů .........28 Použití PlayMemories Home .................................. 28 Připojení externího zařízení médií ................................... 29 Použití funkce Wi-Fi ................. 31 Přizpůsobení videokamery .............. 36 Použití nabídek ....................... 36 Ostatní ....................... 39 Preventivní opatření ............... 39 Technické údaje .......................41 Součásti a ovládací prvky ....... 45 Rejstřík ..................................... 49 CZ 5