Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Tchèque

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Tchèque

Zapnutí napájení 1

Zapnutí napájení 1 Otevřete monitor LCD videokamery a zapněte napájení. • Videokameru můžete rovněž zapnout vytažením hledáčku. 2 Postupem podle pokynů na monitoru LCD vyberte jazyk, zeměpisnou oblast, běžný čas, formát kalendářních dat i datum a čas. Klepněte na tlačítko na monitoru LCD. • Pro přechod na další stránku klepněte na [Další]. • Pro vypnutí napájení zavřete monitor LCD. Pokud je hledáček vysunut, zasuňte jej. • Chcete-li nastavit datum a čas znovu, klepněte na [Nastavení] [ Nastavení Hodin] [Nastav.data a času]. • Chcete-li vypnout zvuk obsluhy, klepněte na [Nastavení] [ Obecná Nastavení] [Zvuk] [Vyp.]. CZ 12

Vložení paměťové karty 1 Otevřete kryt a vložte paměťovou kartu, dokud nezaklapne. Indikátor přístupu Začínáme Kartu vložte zkoseným rohem ve znázorněném směru. • Při vložení nové paměťové karty se otevře obrazovka [Příprava souboru databáze obrazů. Čekejte prosím.]. Počkejte, dokud obrazovka nezmizí. • Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, otevřete kryt a lehce zatlačte paměťovou kartu dovnitř. Typy paměťových karet, které lze použít ve videokameře Záznam snímků ve formátu XAVC S Paměťová karta SDXC Třída rychlosti SD Třída 10 nebo rychlejší Kapacita (ověřena správná funkce) Max. 64 GB CZ 13